Om diskriminering, mänskliga rättigheter och juridisk reglering av AI-system.

  • Går det helt och hållet att reglera bort problematiken med partiska AI-system?
  • Vem ska hållas ansvarig för AI-systemen?
  • Är det överhuvudtaget möjligt eller ens önskvärt att reglera globala AI-system?
  • Hur vi kan samverka mellan de som skapar AI-system (matematiker, programmerare) och jurister för att AI ska skapa ett mervärde i samhället

Från LiU SAI #2 i mars 2022 med Elif Härkönen som gäst och Karin Ackerholm som moderator.