My Bergdahl, Teknikföretagen, Moa Malviker Tekniska Verken, Joanna Sjölander Cyberly och Charlotta Elliot Östsvenska Handelskammaren.

Den 26 mars höll Cyberly och Östsvenska Handelskammaren en informationsträff med temat NIS 2 – den nya lagstiftningen inom cybersäkerhet – och vad detta innebär för företag i Sverige. Föredragshållare var My Bergdahl, Teknikföretagen och Moa Malviker, Tekniska Verken. 

My Bergdahl från Teknikföretagen berättade om de åtgärder som NIS 2 kommer att kräva. Direktivet strävar mot en högre gemensam cybersäkerhetsnivå i hela EU. För verksamheter i Sverige innebär det nya krav mot nya ansvariga tillsynsmyndigheter. Berörda företag kommer att behöva anmäla sig till respektive tillsynsmyndighet, ha en utbildning inom riskhanteringsåtgärder samt arbeta med incidentrapportering. 

  • Det handlar om att man måste ha en plan för vad som ska göras om något händer, säger My.

Därefter berättade Moa Malviker om hur Tekniska Verken redan arbetar med cybersäkerhet och förbereder sig för NIS 2. De har genomfört en genomlysning av samtliga verksamheter och leverantörer för att hitta eventuella brister. 

3 tips från Moa och Tekniska Verken 

  • Hitta en metodik som funkar för organisationen
  • Börja arbetet i ledningsgruppen
  • Se till att få tillgång till rätt resurser 

NIS2 Cyberly 26 mars 2024

Cyberly 26 mars 2024