Materialförsörjningsprojektet har nyligen nått projektavslut och nu finns projektrapporten att läsa!

Bakgrund till projektet:

Coronapandemin förde som bekant med sig många oklarheter både i vardagen och arbetslivet. Vi fick ställa in och tänka om, men även hitta nya lösningar för nya situationer bortom pandemin. Detta ledde till att nytt ljus riktades mot problemet med oklara materialnivåer inom sjukvården och gav därmed upphov till ett nytt projekt inom Region Östergötland – “Vägledning av IoT för framtidens materialförsörjning inom offentlig sektor”, som ett avstamp i Vinnovautlysningen “IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld”.

I projektet utreds och testas om tekniken kan ge stöd i att mäta förbrukningen av material, ge koll på aktuella saldon och bli en framtida möjliggörare utifrån genererad data. Projektet vänder sig främst till offentliga verksamheter som behöver upphandla förrådsstödjande lösningar där IoT-teknik kan vara en viktigt komponent för att samla in data om när i tid förbrukningsmaterial plockas ur förråden, samt saldonivåer. I förlängningen kan data användas till att automatisera och optimera beställningar samt ge en helhetsbild över vad som finns och ska finnas i organisationens förråd.

 

I projektet är Region Östergötland projektägare och samverkar med Linköping Science Park, RISEKinda Kommun och Linköpings Kommun inom projektet.

 

Ladda ned rapporten här (pdf)