Genom IndX2020 har 10 startup-bolag fått möjlighet att jobba i en öppen innovationsprocess tillsammans med Östergötlands fyra största industriföretag; Väderstad, Toyota Material Handling, Saab Aeronautics och Siemens Energy. Resultatet – fem finansierade förstudieprojekt med fem startup-företag som utvecklar spännande lösningar för framtidens industri. Sammanhållande för processen är Linköping Science Park.

Processen har pågått sedan början av september. I en öppen inbjudan efterlyste industriföretagen startups inom smart industri för att bidra med nya lösningar och ny teknik genom en öppen innovationsprocess. IndX2020 såg dagens ljus. Totalt inkom 73 ansökningar. Av dessa bjöds 10 bolag in att delta i processen.

I början av oktober bjöds de utvalda bolagen ut till att förinspela sina pitchar inför en kommande ”Pitch Day”. Den 26 oktober var det dags för startupbolagen att presentera sina olika teknologier och lösningar för anställda från de fyra företagen. Därefter följde en vecka av idégenerering. Alla startupbolagens förinspelade pitchar lades upp i idéverktyget Svava, där anställda från samtliga företag kunde gå in och skapa idéer kopplat till de olika presentationerna. I verktyget kunde man därefter kommentera varandras idéer, bygga vidare på valda idéer och även ställa frågor för att komma vidare i processen.

Upplägget och utförandet av indx2020 har varit jättebra för oss, säger Axel Skyttner, vd för företaget T&S Engineering Intelligence, som utvecklar en mjukvara för att kunna automatisera kvalitets- och geometrigranskning av CAD-ritningar genom att använda AI. Genom att låta eventet sträcka sig över en längre tid så har fler idéer tillkommit och idéerna har blivit mer genomarbetade och förfinade. På relativt kort tid har vi fått diskutera många olika lösningar på olika problem med duktiga personer inom olika organisationer. Det har varit jätteroligt!

Inte mindre än 85 idéer skulle granskas när teknik- och innovationscheferna från de fyra företagen möttes upp en vecka senare. Efter en halv dag hade gruppen valt ut 10 idéer för vidare konceptualisering – en per startup. När storbolagen och startups återigen möttes den 9 november var det i sammansatta konstellationer av intresserade anställda från industriföretagen kopplat till respektive idé och startup-bolag. En gemensam konceptualisering av de utvalda idéerna tog vid, och i slutet av dagen pitchades de olika förslagen till förstudieprojekt för en jury. Målet var att välja ut och sjösätta fyra förstudieprojekt. Resultatet blev fem.

Ett av bolagen som tog hem en förstudie är företaget Gleechi, som skapar säkrare och kostnadseffektivare träning och inlärning för bolagens medarbetare genom användning av virtual reality.

Vi har fått möjligheten att möta fyra industrijättar som är alla spännande bolag med stark innovationsvilja, säger Vanja Eriksson, Commercial Director på företaget. Samtalen har löpt på bra och företagen har rakt igenom varit engagerade och nyfikna – och både utmanat och tillfört nya sätt att se på saker utifrån deras respektive perspektiv. 

Gleechi befinner sig i ett skede där vi kan börja skala upp och vi ser ett stort värde i att erhålla referensprojekt med bolag som Saab Aeronautics och Siemens Energy. Tillsammans med dem får vi chansen att skapa värde och vår förhoppning är att andra industriföretag kan dra nytta och lärdom av det vi kommer skapa tillsammans i detta projekt. Världen utvecklas ständigt och med den krävs det att även lärandet håller jämna steg med den utvecklingen. 

Vanja Eriksson

Även T&S Engineering Intelligence tillhörde de lyckligt lottade som lyckades kamma hem ett åtråvärt förstudieprojekt.

Vi är jätteglada över att få göra ett projekt tillsammans med Siemens Energy och Väderstad, det ska bli jätteroligt. Men vi är minst lika glada för alla nya idéer vi fått under idégenereringen liksom insikter och bättre förståelse för hur vi ska utforma våra produkter och tjänster. Det kom också upp en del frågor, tankar och idéer under idéfasen som vi hoppas kunna plocka upp och diskutera vidare med de olika parterna framöver.

Axel Skyttner

Även företagen Glana Sensors, Voysys samt DynoRobotics får möjligheten att genomföra förstudieprojekt tillsammans med industriföretagen.

Vi är väldigt glada över resultaten så här långt, säger Johan von Mecklenburg, CTO på Väderstad. Vi har lärt oss mycket och nu börjar det riktiga arbetet med förstudieprojekten vi engagerat oss i. Det ska bli riktigt spännande att se vad det resulterar i.

Vi ser IndX2020 som det första steget till att skapa en långsiktig plattform för öppen innovation i Östergötland. Genom samverkan mellan våra fyra företag har vi en unik möjlighet att skapa en attraktiv plattform för samverkan inom smart industri, som kan gynna inte bara oss utan Sverige i stort.

Johan von Mecklenburg

Om IndX

Läs mer om IndX2020 här!