Bright East: Ekonomi-PT:ns bästa tips – Kom i form ekonomiskt!

15 September, 17:30-20:00

Norrköping

Föreläsning med Mia Ingelström

Tiderna är i dagsläget ungefärliga. Mer info kommer i augusti.

Bright East är nätverket för dig mellan 20-35 år som vill vara med och tycka och tänka om allt från politik till mat. Vi träffas några gånger om året för att inspirera och låta oss inspireras, knyta nya kontakter, diskutera idéer och kanske sjösätta nya planer tillsammans. Kanske är det här du träffar din nya kompis, kollega eller kund. Bright East är regionens mest spännande karriärnätverk för de nya generationer som idag och i framtiden kommer att utgöra drivkraften i vår del av världen!