Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

World innovation circle* – Företagets innovationsförmåga

  • 27 February, 00:00

Den ökade konkurrensen och en skenande klimatutveckling är två stora aspekter som kommer påverka våra företags möjlighet till hållbar utveckling och överlevnad. Innovation – en ny idé eller metod eller användning av nya idéer och metoder till att skapa nya värden– är en överlevnadsstrategi för att möta morgondagen och skapa hållbara strategier.

Du som ägare, styrelse och företagsledare
Nu har du en unik möjlighet att medverka i ett seminarium/workshop där ditt företag/organisations innovationsförmåga analyseras och där du får med dig en anpassad detaljerad 40-sidor unik rapport som ger dig insikter och möjligheter att sätta upp hållbara strategier och mål för tillväxt och hållbar utveckling. World Innovation Circle är den största utvärderingen av innovationsförmåga som någonsin har genomförts med feedback, analys och benchmarkingsessioner.

Din medverkan kommer att resultera i konkreta rekommendationer hur din organisation kan vässa;

  • innovationsstrategi
  • ledarskap
  • kultur/värderingar
  • organisatorisk förmåga

Upplägg
Vi börjar med en föreläsning och att reda ut begreppet innovation för att sedan fortsätta med att definiera parametrarna för din organisations unika utmaning och som leder dig till en djupdykning i en individualiserad utvärdering av företagets styrkor och svagheter gällande innovationsförmåga. Seminariet fortsätter sedan med att gå igenom strategier, ledarskap och beteenden i organisationen som i kombination ger olika förutsättningar för att lyckas med innovation. Föreläsningen varvas med workshop genom interaktiva gruppdiskussioner för reflektion och erfarenhetsutbyte mellan deltagande företag/organisationer.
I World innovation circle jämförs du också med tusentals andra innovatörer över hela världen för att få svar på vad som är framgångsrika egenskaper och strukturer som
gör att man lyckas om och om igen!
En kraftsamling där vi i ett unikt format samlar ägare, styrelser och företagsledare.

Välkommen med din anmälan!

” Great ideas can´t exist in a vacuum. Successful innovations grow from rich ecosystem of innovative culture. The path from brainstorming to project execution must be standardized so your leadership team can improve it with every iteration “

Innovation360.com

*World innovation circle genomförs på utvalda platser under vecka 8 och 9 över hela världen: New York (USA), Dublin (Irland), Chennai (Indien), Linköping (Sverige), New Orleans (USA), Sydney (Australien), Melbourne (Australien), Adelaide (Australien), Mexico city (Mexico), Lisbon (Portugal), Kuala Lumpur (Malyasia), Guayaquil (Equador), Stockholm (Sverige), Växjö (Sverige)