Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Workshop: DevLin2022 – Agile Software Architecture for Developers and Architects

  • 2 November, 00:00
Sign up is closed

Som en del av DevLin2022 erbjuds en workshop om agil arkitektur ledd av Simon Brown.

Simon har under de senast 10 åren framstått som en av förgrundsfigurerna avseende modern och lättviktig system- och programvaruarkitektur, särskilt modellerings- och dokumentationsaspekterna av det. Han är skapare av C4-modellen som lättviktigt alternativ till UML, modelleringsverktyget Structurizr och författare till flera böcker, bland annat Software Architecture för Developers.

En av grundtankarna i det som Simon förespråkar är att arkitektur, design och implementation måste gå hand i hand och vara en del av kontinuerligt utvecklingsarbete och därmed vara lätt att skriva, läsa och ändra.