Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Webinar: Cleantech Östergötland Kunskap: Säkra din position i den digitala framtiden med NIS2 direktivet!

  • 9 February, 08:00-09:00
  • Digitalt - anslutningslänk skickas i anslutning till evenemangets genomförande
Sign up is closed

NIS2 direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor.

NIS2 direktivet innebär att ett stort antal aktörer (ex. energiproducenter, laddstationsoperatörer, transportföretag, offentlig förvaltning på regional- och kommunal nivå, leverantörer av avfallstjänster m.fl) kommer att behöva vidta åtgärder för att stärka sin och landets motståndskraft och säkerhet. Hur kan man förbereda sig redan nu för att vara beredd när direktivet börjar gälla i oktober 2024?

Den 9/2 bjuder Cleantech ÖstergötlandSweco och Cyberly in till årets första frukostwebinar på temat ”Säkra din position i den digitala framtiden med NiS-2 direktivet!”.

Vi välkomnar My Bergdahlnäringspolitisk expert med ansvar för standardisering och digital handel på Teknikföretagen, som bjuder oss på en inflygning till relevant lagstiftning i allmänhet och NIS2 direktivet som i synnerhet. Här beskrivs vilka som berörs av det nya direktivet samt vad det innebär för dem.

Därefter beskriver Annelie Abramsson och Diana IngvarssonTeam manager information security respektive Senior Project lead från Sweco, varför NIS direktivet är inte bara är en nödvändig lagstiftning när teknologin utvecklas i en rasande takt, utan också en vägkarta för säkerhet, innovation och konkurrenskraft. Vi får även ta del av berättelser från verksamheter som påbörjat sitt anpassningsarbete.

Morgonen avslutas av Joanna SjölanderKlusterledare för Östgötska nätverket Cyberly, som beskriver hur vi tillsammans stärker vår digitala resiliens och bidra till Sverige konkurrenskraft och hållbarhet som samhälle.

Webinariet är kostnadsfritt och vi ser fram emot din anmälan senast onsdagen den 7/2.

Varmt välkommen!