Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Visual Sweden Day

  • 24 April, 00:00

Snart är det dags igen för Visual Sweden Day – en spännande eftermiddag med en exposé av det som händer inom Visual Sweden,  även med internationellt inslag.

Program

12.00 – Mingellunch, Cnema
Inkl kaffe, därefter förflyttning till lokalen Birollen

13.00 – Välkommen
Visual Swedens ordförande Dan Jangblad hälsar välkommen

13.05 – Inledning
Carolina Olsson, konferencier

13.15 – Kort om Visual Sweden och resultat efter två år
Anders Carlsson, processledare

13.30 – Exempel, projekt och projektresultat
Visualisering av kroppskomposition
Fredrik Wanhainen, Amra

Är jag normal?
Louise Berg, Sibship

Fotorealistisk visualisering av framtida byggprojekt
Per Larsson, Rayspace

14.00 – WASP och visualisering
Ett visualiseringsperspektiv på Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP)
Anders Ynnerman, LiU

14.30 – Den uppgraderade domen i Visualiseringscentret
Om domen som nu har uppgraderats med nya projektorer av lasertyp, inkl. demo
Erik Sundén, LiU

15.00 – Kaffe i Visualiseringscentret

15.25 – Urban Data Science (in English)
To crack the code of cities: The large volumes of urban data, along with vastly increased computing power, open up new opportunities to better understand cities.
Claudio T. Silva, New York University.
Claudio T. Silva is a professor of computer science and engineering and data science at New York University. His research interests include urban computing, data science, visual analytics, geometric computing, and sports analytics. Among many other things he is heavily involved in a project called Sounds of New York City (SONYC) project, whose goal is to create an aural map of NYC to help city agencies and residents to help address the problem of noise pollution.

15.55 – Nya företagsetableringar och satsningar
Intervjuer med företag som etablerar sig och satsar i regionen

16.10 – Visual Swedens uppdaterade strategi
Anders Carlsson, processledare

16.25 – Slutord
Dan Jangblad, ordförande

16.30 – Slut

Varmt välkomna!