Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

IR-träff om balansen mellan IR- och marknadskommunikation

  • 7 March, 00:00

VÄLKOMMEN PÅ IR-TRÄFF OM BALANSEN MELLAN IR-OCH MARKNADSKOMMUNIKATION

Den 7 mars kl. 15.00 är det dags för nästa IR-träff. Vi får då besök av två externa IR-experter från Hallvarsson & Halvarsson (H&H) i Stockholm. Temat för träffen är utmaningen att balansera och hantera IR- och marknadskommunikation. Vad är vad och hur ska man tänka för att maximera effekten av dem båda? Hur ska strategin se ut?
Vad ska kommuniceras och i vilka kanaler?

DAGENS TALARE:
Pia Rosin, Senior Consultant
Pia Rosin är civilekonom från Lunds universitet och har arbetat med investor relations och kommunikation i börsnoterade bolag sedan 2001. Hon har en bred erfarenhet som spänner över allt från bolag på First North till Large Cap som platsar på OMX Stockholm 30, bl.a. Saab. Pia har sektorkompetens inom bland annat högteknologi och har erfaren-het från ledningsgruppspositioner.

Helena Nordman-Knutson, Executive Direktor och partner
Helena Nordman-Knutson är ansvarig för Capital Markets på H&H, där såväl transaktions-kommunikation som IR ingår. Innan H&H jobbade hon 20 år som finansanalytiker med sektoransvar (teknologi och telekom) och fem år på Ericsson med marknadsstrategi. Hon besitter stor kompetens inom bl.a. finansiell kommunikation, kriskommunikation för styrelser och ledning, rådgivning inför investerarmöten och kapitalmarknadsdagar samt strategier för IR. Vid sidan om H&H har hon styrelseposter i svenska börsbolag.

NÄR: 7 mars kl. 15.00-17.00
PLATS: Identx, Storgatan 56, Linköping
ANMÄLAN: OSA till karin.h@identx.se eller 0761-18 99 59 senast 27 februari
VARMT VÄLKOMMEN HÄLSAR
Karin Ljungmark Malmström och Karin Henriksson, Identx
Pia Rosin och Helena Nordman-Knutson, Hallvarsson & Halvarsson