Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Vad händer med klimatarbetete efter 2020?

  • 24 August, 00:00
  • Digitalt
Sign up is closed

Under 2020 har världen genom Coronapandemin drabbats av den omfattande krisen i modern historia. Samtidigt vet vi att det pågår en betydligt mer omfattande och allvarlig klimatkris. Vi vill bjuda in till ett seminarier där reflekterar kring vad som händer med målsättningar och klimat- och miljöambitioner efter pandemin? Kommer världens och nationella beslutsfattare hålla fast vid beslutade mål och åtgärder? Är agendan helt fokuserad på tillväxt till vilket pris som helst? Har pandemin skapat förutsättningar för nya kreativa gröna lösningar? Finns det finansiella resurser kvar för gröna investeringar.

Deltagare

Klimatfrågan och hållbarhet efter Corona i ett globalt och nationellt perspektiv.

  • Mikael Karlsson, docent KTH
  • Malin Forsgren, senior konsult 2050

Vad händer med genomförande av Region Östergötlands klimatfärdplan efter Covid 19.

  • Lena Ring, Hållbarhetsstrateg Region Östergötland

Hur påverkas företagens hållbarhetsarbete i och med covid-19.

  • Malin Ljung Eiborn, EVP Sustainabiliy, BillerudKorsnäs
  • Åza Brunzell, HR & Sustainability Director, Stadium