Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Utveckla ditt företag med hjälp av visualisering

  • 16 August, 00:00
  • Online
Sign up is closed

Pandemin har drabbat många företag och industrier hårt genom minskade beställningar och uteblivna leveranser. Hur kan den senaste visualiseringstekniken öppna upp för nya möjligheter och innovativa lösningar när det gäller att visa upp och kommunicera kring produkter, produktionssystem och leveranssäkerhet?

Genom projektet Visual LIFT får små och medelstora företag (SMF) möjlighet att testa och förstå vilka utvecklingsmöjligheter visualisering kan bidra till.
Peter Westerdahl, projektledare Visual LIFT, berättar om satsningen och några av de projekt som är genomförda för att demonstrera hur visualisering kan hjälpa SMF-bolag inom tillverkande industrin.

 

Välkommen!

 

Datum höstens tillfällen: 16/8, 8/9, 18/10, 10/11 och 20/12

 

OM LUNCHKLUBBEN
Ett mötesplats för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen vid Linköpings universitet med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter. Läs mer på lunchklubben.nu, vid frågor kontakta lunchklubben@liu.se