Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Utforska AI som nyckeln till tillväxt- Growth Circle

 • 18 March - 21 May
 • Plats meddelas senare. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Delar eller hela programmet kan komma att ges digitalt.
Sign up is closed

Ansökan är nu stängd och följande fem bolag är utvalda:

 • Optiplan Innovation

 • Optiqo

 • PU Sensor

 • Synthetic MR

 • Termisk Systemteknik


”Vi har fått in bolag som matchar programmet väldigt väl. Tyvärr har vi fått tacka nej till några, hoppas vi kan få tillfälle att anordna en omgång till i höst. Det kommer bli en spännande vår, ska bli riktigt roligt att stötta de deltagande bolagen på deras AI resa”. – Predrag Pucar, processledare


 

Sitter du i ett bolag i tillväxt som har tillgång till stora mängder data, och vill veta om AI-teknologi kan användas för att förbättra ditt erbjudande?

Nu har du möjlighet att ansöka om deltagande i ett kostnadsfritt program av workshops och individuell coachning som lär dig potentialen i AI-teknologi relaterat till dina produkter och affärer. Vi har samlat en grupp experter som kommer att ge dig en förståelse för AI, ett tillfälle att testa att tillämpa AI och kunna diskutera hur AI kan användas i just din tillämpning och hur det kan förändra din affär.

Teman inom programmet är bland annat:

 • Var står AI teknologin idag?
 • Vad kan vara juridiska begränsningar?
 • Tillämpning av AI på ett exempel för att få handfast erfarenhet.
 • Hur påverkas affärsmodeller av AI-teknologi?
 • Hur kan AI skapa mer kundnytta?

Datum:
Workshop 1 18/3 Var står AI idag, Etik och AI samt legala aspekter på användning av data
Workshop 2 15/4 AI in Practice – An AI Training for people that would like to have high level knowledge about the terminology and process when training a pre trained model.
Workshop 3 6/5

Coachingtillfälle 1 v. 12-13
Coachingtillfälle 2 v. 16-17
Coachingtillfälle 3 v. 19-20

Ansök här!

Ladda ner en PDF-inbjudan här!

Programmet riktar sig mot tillväxtbolag som har data eller tillgång till data som kan användas för att tillämpa AI-teknologi. För att vara aktuellt för programmet skall bolaget ha förmåga att integrera AI i sin framtida utveckling. Efter genomgånget program kommer du ha nått insikten om AI är en intressant teknik för ditt företag. Om så är fallet är målet att du har ett pilotprojekt definierat för att ta nästa steg i utvärderingen. Det kan vara ett tekniskt nästa steg, men kan även vara ett test av en ny affärsmodell.

Antal platser är begränsat till fem bolag. Vi kommer att göra ett urval baserat på en bedömning av AI-teknologins potential för bolaget, samt bolagets förmåga att integrera teknologin i sitt erbjudande. Vi kommer eventuellt återkomma med kompletterande frågor efter inkomna ansökningar för att göra ett välgrundat urval. Vi tror att det bör vara 2-3 personer från varje företag som deltar. Programmet berör både teknik och affärsmodeller, så det kan vara så att deltagandet i vissa moment inte kräver allas närvaro.

Programmet är öppet för bolag som är med i Swedish Scaleups. Du ansöker om medlemskap här!


Läs mer om AI Sweden här!

Läs mer om Swedish Scaleups här!