Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Testarena: Trygghetsskapande teknologier

  • 20 January, 00:00
  • DoSpace Alfa, Industrigatan 5, Linköping
Sign up is closed

Teknik kan öka tryggheten i samhället. Kombinationer av rörelsesensorer, ljud- och ljussensorer eller öppna datakällor kan skapa helt nya lösningar som vi idag inte känner till. Linköping Science Park och Linköpings kommun arbetar med att etablera en testarena för trygghetsskapande teknologier. Det kommer ge oss möjlighet att implementera fler trygghetsskapande teknologier än enbart med traditionell kamerabevakning.

Under denna inspirationsdag kommer vi ta del av talare som delar med sig av sin kunskap och visioner. Avsikten är att möjliga samarbetspartners och och aktörer i området får möjlighet att presentera sig och nätverka.

Delta på distans via denna länk.

Talare

Niklas Borg
Niclas Borg, Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, Linköpings kommun
Tryggare Linköping: Linköpings kommun har antagit en handlingsplan för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande. Hur ser visionen och planen för det fortsatta arbetet ut?


Kristin Nenzén, Co-founder Action for Society, en insikt- & samverkanshub för social hållbarhet i städer.
Från data till action för en inkluderande, trygg och socialt hållbar helhet: Social hållbarhet står högt på agendan och vår upplevda trygghet i att röra oss fritt i olika områden är grundläggande. Men vilka trygghetsåtgärder ska prioriteras och på vilka grunder? Action For Society vill få alla delar att hänga ihop utifrån en större helhet. Vi samlar trygghetsdata från olika perspektiv och utforskar mönster för agerbara insikter så att samverkansaktörer kan fatta underbyggda beslut framåt tillsammans, med hjälp av AI.

Fredrik Gustavsson, Professor sensorinformatik, Linköpings Universitet, Security Link
Virtuella sensorer för ökad trygghet. Sensorfusion är läran om hur man kan kombinera informationen från flera sensorer till en ny virtuell sensor. Presentationen ger exempel från vår forskning, t.ex. hur mikrofoner kan detektera skott och lokalisera skytten, hur intelligenta kameror kan detektera människor och skadedjur utan integritetsproblem, hur man kan beräkna sin position när GPS saknas eller är störd, samt hur geofoner kan känna av att det kommer elefanter.

Martin Holmberg, professor och forskare Autonoma system.
Tomas Westlund, projektledare tillämpad AI och IoT Rise
Sensorer för trygghetsskapande åtgärder. Det finns en stor mängd olika teknologier som kan användas för att mäta på omgivningen, och de har olika egenskaper både i vad de kan mäta, vilka förhållande de fungerar under, och i hur hög grad de påverkar människors upplevda integritetsintrång. Vi kommer prata om några av de vanligaste sensorteknologierna som kan användas för trygghetsskapande åtgärder, och lämna öppna frågor kring vad som är lämpligt/mindre lämpligt att använda i olika sammanhang.

Tommy Andersson
Tommy Andersson Produktägare för Internet of Things på Utsikt Bredband
Rörelse och IoT. På vilka sätt kan närvaro och rörelse detekteras och hur kan det bidra till trygghet?
Vad gör Utsikt Bredband för att utöka möjligheterna med trådlös kommunikation i kommunen?

Kristina Madolova, Architect and Engineer Manager Northern Europe Axis
Axis och trygghetsskapande teknik. Axis är involverade i många utvecklingsprojekt för säkerhet och trygghet i Sverige och Europa. Kristina kommer prata teknik och ge exempel på installationer, bl.a. den nya stadsdelen Brunnshög i Lund.

Bjarte Bugge, Usify
Medborgardialog. Inkludering, användbarhet, målgruppsanalys och tjänstedesign.

Daniel Kullgard, Linköping Science Park och Anders Fernemark, säkerhetsavdelningen, Linköpings kommun
Testarena Trygghetsskapande Tekonologier. Daniel och Anders berättar om satsningen, kommande aktiviteter och förväntningar på Testarena Trygghetsskapande Teknologier.

Fredrik Löfgren Safe reaction
Fredrik Löfgren, Head of research på Safe Reaction
Ljud och AI. Safe Reaction är ett Linköpingsföretag som med hjälp av AI-analys av ljud kan bidra till brottsförebyggande och trygghet.

 

Program

13.00 Välkommen – Daniel Kullgard, Projektledare Linköping Science Park

13.10 Niklas Borg, Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, Linköpings kommun

13.30 Fredrik Gustafsson, Professor sensorinformatik, Linköpings Universitet, Security Link

13.45 Martin Holmberg, professor och forskare Autonoma system och Tomas Westlund, projektledare tillämpad AI och IoT Rise

14.00 Kristin Nenzén, Co-founder Action for Society, en insikt- & samverkanshub för social hållbarhet i städer.

14.15 Bjarte Bugge, VD och Solith af Malmborg, Tjänstedesigner och facilitator på Usify AB

14.30 Fika

14.45 Kristina Madolova, Architect and Engineer Manager Northern Europe Axis

15.15 Tommy Andersson Produktägare för Internet of Things på Utsikt Bredband

15.30 Testarena Trygghetsskapande Teknologier

    • Mål och förväntningar – Daniel Kullgard, Linköping Science Park och Anders Fernemark, säkerhetsavdelningen, Linköpings kommun
    • Aktiviteter – Ulrika Johansson, processledare IoT World och Joakim Falkäng, processledare Trygghetsskapande Teknologier

16.00 Information, panel och avslutande diskussioner