Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Inspirerande seminarieserie “Säker digitalisering för lantbruket”

  • 15 October - 12 November
Sign up is closed

Kostnadsfri seminarieserie

En kostnadsfri seminarieserie som riktar sig till dig som är del av hela lantbrukskedjan och som är intresserad av branschen. Lyssna och ställ frågor till föreläsare och experter inom området.

Fem fredagar i följd med start fredagen den 15 oktober mellan klockan 10-12. Begränsat antal platser, så passa på att säkra din plats redan nu.

Tillfälle 1.Fredag 15 oktober – Påverkan och ansvar i vår digitala värld
Tema: Digitalteknikens möjligheter och vad som händer i omvärlden
Frågeställning: Vad innebär säker digitalisering (innebörd, påverkan och ansvar)? Vilka hot och risker finns det? Omvärldsanalys. Vilka möjlighet ger det lantbruket?
Kl. 10.00–12.00 Föreläsare: Säpo, Sectra, Linköpings universitet (Agtech 2030)

Tillfälle 2. Fredag 22 oktober – Skydda din verksamhets tillgångar
Tema: Kommunikation och infrastruktur
Frågeställning: Hur bygger vi ett robust och säkert lantbruk i hela kedjan och drar nytta av teknikens möjligheter? Hur säkras kommunikationsvägarna?
Kl. 10.00- 12.00 Föreläser: Cygate, Väderstad, Nixu
Tillfälle 3. Fredag 29 oktober – Säkerställ din verksamhets värde och tillväxt
Tema: Riskhantering/ Riskanalys
Frågeställning: Kärnan i säker digitalisering. Sekretess, integritet, tillgänglighet och spårbarhet. Riskanalys kring din affär. Hur förebygger vi ett driftstopp och även investerar i rätt teknik för bästa effekt?
Kl. 10.00 – 12.00 Föreläsare: Sylog, Knowit, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Tillfälle 4. Fredag 5 november – Säkra upp hela processen
Tema: Lagkrav och datahantering.
Frågeställning: Vad följer av lag och vilka frågor bör regleras i avtal? Vem äger och har rätt till minn data? Vart går gränsen för privat och offentlig data och vilka risker finns det?Kl. 10.00 – 12.00 Föreläsare: Advokatfirman Delphi, Lantmännen, Erik Zalitis – IT Säkerhetspodden

Tillfälle 5. Fredag 12 november – Hållbar och säker digitalisering
Tema: Verksamhet och gård
Frågeställning: Säkert- lönsamt och effektivt med hjälp av digitalisering och samverkan. Hur gör man i praktiken och hur får in det som en självklarhet i bolagets årshjul?
Kl. 10.00 – 12.00 Föreläsare: Teknikföretagen, Blackert lantbruk


Välkommen med din anmälan

Ladda ner rapporten “Säker digitalisering för lantbruket”