Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Opportunity Challenge

  • 14 March, 00:00

Antar du utmaningen?

Utmaningar är läskigt, kittlande och tvingar dig ut i det okända.

Kompetensbristen är ett faktum. Samtidigt har vi många som har kommit till Sverige med goda kompetenser men som idag står utanför arbetsmarknaden.

Med Opportunity Challenge vill vi bjuda in dig till en halvdag där vi ger oss ut i det okända!

  • Vi får besök av Charbel Gabro som kommer ge oss verktyg för att bättre bemöta nyanlända. Tillsammans ökar vi förståelsen för kulturella skillnader, vikten av ett bra bemötande och hur vi kan skapa en inkluderande och öppen kultur för alla. Charbels föreläsning syftar till att öka förståelsen kring mottagandet och bemötandet av människor på flykt men även om de normer och värderingar som råder i Sverige.

 

  • Vi får även besök av Marie Tomičić som har ett ett verktyg som kan hjälpa till att våga ta ut svängarna när det gäller att kommunicera och rekrytera. Verktyget kommer även innefatta tips för både intern och extern kommunikation.
    Marie Tomičić har en doktorsexamen i ekonomi från Liu och har jobbat som entreprenör i tio år, hon driver företaget Olika som sedan start haft idén om att utmana stereotyper.

 

  • Vi kommer få ta del av flera case från olika förlag bla. Indentive som kommer prata om hur företag kan bli modiga och våga kommunicera på ett inkluderande vis.

Vi kommer även att möta företag som har antagit utmaningen och berättar om sin resa.

Efter den här dagen hoppas vi att du har övervunnit några rädslor, fått utökade kunskaper och vågar anta utmaningen:

Att vid nästa rekryteringsprocess ta in minst 1 kandidat som har en annorlunda bakgrund än vad du brukar rekrytera.
Det kan vara en annan utbildning, ett annat språk, en annan kultur… Testa och kanske hittar du din nästa talang på oanade vägar!

Program:

08.30 Registering och frukost

09:00 Föreläsning Charbel Gabro

11:00 Inspiration och utmaningar

12:00 Mingellunch

Varmt välkomna! 

Bild på: Marie Tomičić

Marie Tomičić

Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden