Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Omstart Östergötland

  • 9 November, 00:00
  • Online

Nu startar vi om Östergötland.

Tisdagen den 9 november bjuder Region Östergötland in till ”Omstart Östergötland” – ett digitalt seminarium med fokus på återstarten av vårt län efter pandemin. Vi samlar företrädare från olika samhällssektorer som tillsammans ska diskutera viktiga framtidsfrågor inom tre olika områden.

Hälso- och sjukvård – vi lyfter frågor som digitalisering och innovation för framtidens sjukvård.
Näringsliv och arbetsmarknad – vi diskuterar framtidens arbetsplatser och behovet av kompetensförsörjning.
Kultur och friluftsliv – vi sätter ljuset på framtiden för kulturen, föreningarna och idrotten.

Vi laddar för en bred och framåtblickande diskussion med röster från bland annat regionen, kommunerna, näringslivet, kultursektorn och idrottsföreningarna. Bland deltagarna finns Kaisa Karro, regionstyrelsens ordförande, Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid Linköpings universitet, och landshövding Carl Fredrik Graf. Seminariet leds av Anna Lindberg, IdentX.

Datum: 9 november klockan 08.30-10.00
Plats: Digital live-streaming, ingen anmälan krävs.

Mer information om programmet finns på https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/omstart-ostergotland/ där du även kommer att kunna hitta sändningen den 9 november.