Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Nätverksträff: HOPE och IoT World tillsammans med Ligna Energy och Epishine

  • 7 September, 00:00
  • Goto10, Linköping
Sign up is closed

Swedish green IoT-power

Printed, thin, flexible, organic / forest-based, recyclable power electronics

Vår värld är i skriande behov av grön och förnybar energi  och i vår region finns det flera företag som har gjort energiomställningen till sin mission. Vi träffar två av dessa som på olika sätt valt sig egen väg att bidra med nya elektriska energiinnovationer. Gemensamt för båda dessa företag är att man till stora delar baserar sina produkter på forskningsresultat från Linköpings Universitet.

Det första företaget är Epishine som arbetar med organiska energiskördande ljusceller inomhus. Dessa kan användas för självförsörjande elektronik utan extern strömförsörjning som sensorer och IoT. Framställningen av ljuscellerna är mycket resurseffektiv vilket gör att man får en gynnsam kalkyl för energi och klimat. 

Det andra företag är Ligna Energy AB som använder skogsråvara i form av lignin och cellulosa för att skapa grönare batterier. Därmed maximerar man materialutnyttjandet, möjliggör fossilfri energiproduktion och minimerar den totala negativa livscykelpåverkan. Det initiala fokuset är miljövänliga batterier för IoT.

HOPE är ett initiativ som syftar till att accelerera utveckling för unga tillväxtföretag inom tryckt, organisk och biobaserad elektronik. HOPE är ett samverkansprojekt mellan Norrköping Science Park, Printed Eelctronics Arena, LiU och RISE.

IoT World är en regional community inom Linköping Science Park som fokuserar på att effektivisera samhället med hjälp av IoT. Nätverket består av engagerade parter från forskning, näringslivet och offentliga verksamheter. Målsättningen med IoT World är att samla kompetens, erfarenheter och kunskap i en öppen community för att fortsätta bygga upp det regionala styrkeområdet.

 

Swedish Green IoT-power

 

TIDER:

14:45 – Fika och mingel 

15:00  – Välkommen och aktuellt IoT World

Ulrika Johansson, klusterledare IoT World/Linköping Science Park

15:10 – HOPE

Eva Eriksson, projektledare HOPE/Norrköping Science Park

 15:20 – Ligna Energy

John Söderström

 15:50 – Epishine

Mattias Josephson

16:20  – Diskussion och summering 

 16:45 Slut