Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Breakfast meeting

Morgon med LiU: Vem driver hållbar stadsutveckling?

  • 11 April, 08:00-09:00
  • Digitalt via Teams
Sign up is closed

Föreläsare:

Dick Magnusson bitr. professor på LiU
Omställningen till ett hållbart samhälle och klimatneutralitet är en av vår tids främsta utmaningar. I Sveriges omställningsprocess har kommunerna en central roll genom sitt självbestämmande och planmonopol. Samtidigt har mycket förändrats i förutsättningarna de senaste decennierna genom att privata byggaktörer har en lika central roll i utvecklingen av nya bostadsområden. Hur arbetar då kommuner med att försöka styra och påverka planeringsprocesserna mot högre grad av hållbarhet, i skenet av ökande komplexitet och fler inblandade aktörer? Dick Magnusson visar exempel utifrån det kommunala perspektivet kring hur de kan arbeta med att försöka styra stadsutveckling och planering mot högre grader av hållbarhet.

Erik Wingquist, Kreativ ledare, Tengbom
Arkitekter och planerare spelar en viktig roll för hållbar stadsutveckling men vem och vad är det som driver hållbar utveckling av våra städer och miljöer? Behöver vi fler piskor eller fler morötter? Med fokus på att minska klimatpåverkan, effektivisera resurs- och energianvändning och främja cirkulära lösningar, utvecklar vi arkitekturtjänster som bidrar till långsiktig kvalitet och minimerar negativa miljöeffekter. Erik Wingquist kommer att dela med sig av Tengboms erfarenheter inom området och han kommer även lyfta framtida utmaningar och möjliga nya vägar framåt.