Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Managementprogram i Retorik

  • 28 April, 00:00
Sign up is closed

Konkurrensen hårdnar för alla verksamheter. Man måste nå fram med sitt budskap, sitt erbjudande, sin produkt eller sin tjänst. Kunderna har allt mindre tid över. Vår skicklighet i att kommunicera avgör hur framgångsrika vi blir – som individer och som företag/organisation. 

SMIL arrangerar därför ett program för att ”vässa” dessa kunskaper och skapa erfarenheter. Programmet bygger upp självförtroendet i att på bästa sätt bjuda på sig själv och sina erfarenheter till andra.

Mål
•    Göra tydligare och effektivare presentationer
•    Målgruppsanpassat erbjudande
•    Viktiga retoriska ledstänger
•    Inspirerande exempel – bra för minnet
•    Stimulerande lärmiljö – trygghet för att våga
•    Konkreta retoriska verktyg
•    Träning – med kort och lång förberedelse
Och som alltid på SMIL-arrangemang: Nätverkande och lärande mellan deltagarna

Målgrupp
VD, Enhetschef, Säljansvariga, Marknadsansvariga, m.fl.
Max 10 företag, vi rekommenderar att man kommer 2 personer per företag (max 3)

Kostnad
8.000 kr per SMIL-företag.
10.000 kr per icke-SMIL-företag
LEAD-företag? Kontakta eldebo@gmail.com

Schema för utbildningen
28/4 Klockan 13-17
5/5 2 timmar per företagsgrupp om tre-fyra företag
12/5 2 timmar per företagsgrupp om tre-fyra företag
19/5 Klockan 13-17


Anmälan senast 7 april: https://forms.gle/w1MYymrDqSJsmmES6
Läs mer på hemsidan
Frågor? eldebo@gmail.com