Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Managementprogram i Retorik

28 April, 00:00-00:00

Konkurrensen hårdnar för alla verksamheter. Man måste nå fram med sitt budskap, sitt erbjudande, sin produkt eller sin tjänst. Kunderna har allt mindre tid över. Vår skicklighet i att kommunicera avgör hur framgångsrika vi blir – som individer och som företag/organisation. 

SMIL arrangerar därför ett program för att ”vässa” dessa kunskaper och skapa erfarenheter. Programmet bygger upp självförtroendet i att på bästa sätt bjuda på sig själv och sina erfarenheter till andra.

Mål
•    Göra tydligare och effektivare presentationer
•    Målgruppsanpassat erbjudande
•    Viktiga retoriska ledstänger
•    Inspirerande exempel – bra för minnet
•    Stimulerande lärmiljö – trygghet för att våga
•    Konkreta retoriska verktyg
•    Träning – med kort och lång förberedelse
Och som alltid på SMIL-arrangemang: Nätverkande och lärande mellan deltagarna

Målgrupp
VD, Enhetschef, Säljansvariga, Marknadsansvariga, m.fl.
Max 10 företag, vi rekommenderar att man kommer 2 personer per företag (max 3)

Kostnad
8.000 kr per SMIL-företag.
10.000 kr per icke-SMIL-företag
LEAD-företag? Kontakta eldebo@gmail.com

Schema för utbildningen
28/4 Klockan 13-17
5/5 2 timmar per företagsgrupp om tre-fyra företag
12/5 2 timmar per företagsgrupp om tre-fyra företag
19/5 Klockan 13-17


Anmälan senast 7 april: https://forms.gle/w1MYymrDqSJsmmES6
Läs mer på hemsidan
Frågor? eldebo@gmail.com