Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Machine learning med BRP Systems

  • 17 May, 00:00

Välkommen till lunchträff om machine learning med BRP Systems i Mjärdevi

BRP Systems utvecklar ett affärssystem för Fitness- och Wellnessbranchen med mycket stark ställning på den svenska marknaden. Ca 40 % av alla gymanläggningar i Sverige använder vårt system och vi växer starkt i bland annat Norge och har nyligen börjat etablera oss i fler länder, t.ex. Island. Vi är ca 50 anställda, varav runt 20 utvecklare, som samtliga arbetar i våra lokaler i Mjärdevi.

Presentationen kommer inledas med att Kujtim Salihu, VD, drar en kort bakgrund om BRP och vår vision för framtiden. Efter det tar Johan Falkenjack, Chief Data Scientist, över rodret. Johan har en bakgrund som forskare vid LiU och rekryterades till BRP kring årsskiftet för att inleda arbetet kring ML-drivna funktioner i BRPs system. Fokus under Johans föredrag kommer ligga på hur machine learning kan integreras med och förstärka funktioner i ett större system och hur den typen av arbete går till i praktiken på ett “vanligt” IT-företag. Johan kommer också prata lite om arbetet som pågår just nu, de funktioner vi utvecklar och vilka utmaningar och tekniska lösningar det innebär.

Vi bjuder på enklare mat och något att dricka.