Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Lunchklubben: Hållbar matproduktion

  • 13 November, 00:00

Hur kan maten vi äter produceras mer hållbart?

Samhällsutvecklingen går mot att vi vill producera och konsumera mat på ett mer hållbart sätt, men vad är hållbart och hur ska vi beakta och hantera avvägningar och synergier inom livsmedelssystemet? Livsmedelsproduktion både påverkar och påverkas av strävan mot hållbar utveckling,

samtidigt som klimatförändringarnas effekter gör det nödvändigt att vidta anpassningsåtgärder.

Lotten Wiréhn, forskare vid TEMA Miljöförändring vid Linköpings universitet, berättar om hur vi kan bedöma och hantera utmaningar och möjligheter med hållbar matproduktion.

 

OM LUNCHKLUBBEN
Ett nätverk för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter och en välsmakande lunch.
Läs mer på lunchklubben.nu, vid frågor kontakta lunchklubben@liu.se
ARRANGÖRER
Lunchklubben i Linköping arrangeras i samverkan mellan Linköpings universitet, Science Park Mjärdevi och Region Östergötland.