Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Program för kvinnor som vill investera

  • 27 November - 11 December
Sign up is closed

Är du kvinna med intresse för att bidra till samhällsutvecklingen genom att investera i bolag?

Nu har du möjlighet att ansöka till ett kostnadsfritt program på 2,5 dagars i att investera. Du kommer bland annat att lära dig om utvärdering av ägare och ledning vid investeringar, riskbedömningar och olika investeringsformer. Programmet är öppet för dig som är verksam i Östergötland.

Datum: 27-28/11 (heldagar) samt 11/12 (halvdag)
Plats: meddelas senare*

Mejla ansökan senast 9/11 till malin@goodperson.se

*Lokal och antal deltagare enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Antalet platser är begränsat. Enbart de som antas kommer att meddelas. Vid urvalet kommer hänsyn att tas till gruppens sammansättning, bland annat ur ett mångfaldsperspektiv.

Bakom programmet står Linköpings Näringsliv och tillväxt, Norrköpings näringslivsavdelning, Östsvenska Handelskammaren, Linköping Science park, LEAD, Swedish scale-ups