Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Kina – Hur man som svenskt företag bör navigera en ökad osäkerhet i en viktig marknad

  • 13 January, 00:00
  • Goto10, Mjärdevi. Teknikringen 7, Linköping
Sign up is closed

Kina håller på att förändras. Sedan 2020 har pandemikontrollen varit en stor störning för svenska företag i Kina, och även om den kinesiska ekonomin har fortsatt att växa under pandemin har tillväxten varit både långsammare och mer oförutsägbar än tidigare. Företag som tidigare sett en konstant tillväxt inom vissa industrisegment riskerar nu att möta krympande intäkter, stärkt konkurrens och en urholkning av sina marknadsandelar.

Dessa utmaningar har dock inte kommit ensamma. Flera störande händelser under de senaste 5 åren har påverkat företag och investerare i Kina negativt – störande händelser som härstammar från politiska beslut, naturkatastrofer och geopolitiska problem. Och med det senaste lyftet av många av de zero-covid-policyerna som Kina har haft tas vissa av de pandemirelaterade störningarna bort, men det samtidigt tillkommer nya i ökade smittotal och oro.

Men trots turbulensen är Kina inte en marknad man bara lämnar, eller en marknad man bara ignorerar. Den ökande osäkerheten har istället skapat ett behov för företag att se över strategier som sattes innan pandemin och att bättre förstå hur man bör navigera i den nya miljön.

I sin nya rapport, Navigating Uncertainty, beskriver Business Sweden den disruptiva tillvaron som svenska företag upplever i Kina och presenterar ett ramverk för hur man kan ’existera’ i detta nya sammanhang.

Joakim Abeleen, Vice President East Asia and Pacific på Business Sweden, och Johan Thurée, projektledare på Business Sweden i Peking, kommer i det här seminariet att presentera de viktigaste punkterna från sin senaste rapport och ge deras syn på vad företag och ledningsgrupper bör göra för att navigera osäkerheten och möjligheterna på den kinesiska marknaden:

  • Vilka är de stora förändringarna som formar Kina idag och hur förväntas marknaden att utvecklas framöver?
  • Hur har den ökande osäkerheten och turbulensen påverkat svenska företag på marknaden?
  • Med tanke på denna mer komplexa miljö, hur bör företag se på och hantera den kinesiska marknaden?
  • Hur bör företag arbeta med sina Kinastrategier för att öka smidighet och minska risker?

Talare

Joakim AbeleenVice President East Asia and Pacific 
Business Sweden

Joakim Abeleen
Vice President East Asia and Pacific
Business Sweden

Johan ThuréeProject Manager, Business Sweden Beijing

Johan Thurée
Project Manager, Business Sweden Beijing