Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Inspirationslunch 3 mars: Förändringsledning – få med individerna och nå förändring på riktigt!

  • 3 March, 00:00
  • Google Meet
Sign up is closed

Förändringsledning är ett begrepp som vi möter allt oftare men som vi kanske inte är helt på det klara med vad det egentligen innebär eller vad vi ska ha det till. Vi jobbar väl med förändring hela tiden?

Under denna lunch kommer vi klargöra begreppet och ge exempel på hur förändringsledning kan vara ett stöd i vårt förändringsarbete och hur det kan bidra till effektivare genomföranden och hållbara resultat, dels under och efter projekt men även för chefer i linjearbetet som ska leda verksamhet i ständig förändringar.

Vi kommer att få lyssna på två goda exempel där man har jobbat systematiskt med förändringsledning. Josefine Pihl och Helena Wärnelius på Tekniska Verken berättar om hur de har byggt upp sitt arbete med förändringsledning inom Tekniska Verken och Helena Carlevald berättar om hur Social- och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun har jobbat med förändringsledning under förvaltningens stora omorganisation.