Cybersäkerhet ur ett styrelseperspektiv

 • 17 October, 14:00-17:00
 • Östsvenska Handelskammaren, Dalsgatan 13, Norrköping

Är informations- och cybersäkerhet prio på er styrelses agenda? Vad innebär de nya lagkraven och det utökade ansvaret för styrelse och ledning från och med 1 januari 2025?

Varmt välkommen till en halvdagsutbildning där du får grunderna i informations- och cybersäkerhet samt kommande lagstiftning. Utbildningen riktar sig till dig som är ledamot i styrelse eller ledningsgrupp.

Informations- och cybersäkerhet är numera högrelevant för företag och medarbetare oavsett bransch. Det beror dels på det säkerhetspolitiska läget och dels på att brottslighet flyttar till den digitala sfären. Få företag saknar digitala tillgångar och för både enskild person och för ett företag kan förlusten av data, eller bara hinder att nå den under en period, snabbt bli ett stort verksamhetsproblem. 

1 januari 2025 får vi dessutom ny lagstiftning utifrån EU direktivet NIS 2 – om säkerhet i nätverk och informationssystem hos leverantörer av samhällsviktiga tjänster, vilket innebär skärpta krav på chefsansvar, incidentrapportering, leverantörskedjor och tillsynsåtgärder. Lagförslaget är nu på remiss och kommer att presenteras i oktober. 

Fler företag än någonsin räknas som samhällsviktiga, tex livsmedelsproduktion och verkstadsindustri. Dessutom förändras hotbilden ständigt med teknologiutvecklingen, så du får du även kunskaper om tillförlitlig AI och vad ni som organisation behöver tänka på när AI-stöd införs i verksamheten.

Den 17 oktober bjuder Cyberly i samverkan med Styrelseakademin och Östsvenska Handelskammaren på en halvdagsutbildning med efterföljande diskussioner. Evenemanget är öppet för våra medlemmar. Begränsat antal platser!

Varmt välkommen!

Anmälningslänk: Kommer inom kort.

Cyberly är ett kompetenskluster och nätverk av företag i Östergötland med syfte att bidra till ett säkert, hållbart och effektivt samhälle genom att stärka allas vår digitala resiliens. Vi finansieras av EU och Region Östergötland. Läs mer om Cyberly HÄR.



Agenda

 • 14:00

  Välkommen - Joanna Sjölander

  – Därför är informations- och cybersäkerhet en fråga för styrelser och ledningsgrupper

  – Det regulatoriska ramverket – EU direktiv och svensk lagstiftning

   

 • 14:45

  Fika

 • 15:00

  Det nya lagstiftningen och tänkbara konsekvenser

 • 16:00

  Gruppdiskusion och frågestund

 • 17:00

  After Work