Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Hållbar logistik för ökad lönsamhet och innovation

  • 10 April, 00:00
Synen på logistik som en negativ påverkan på miljö och ibland samhälle måste omvärderas.
Vad vore ett samhälle utan logistik och kan vi ens nå våra samhälleliga mål utan fungerande logistiksystem?
Maria Björklund har forskat 20 år inom hållbar logistik och sett en stor förändring kring hur organisationer tänker och agerar för att skapa hållbar logistik.
Konkurrenskraftiga blir de företag som prioriterar hållbarhet.
I takt med ökad handel och konsumtion lyfts logistiksystemens utformning allt oftare fram som en kritisk komponent för att nå miljömässiga, sociala och ekonomiska mål.
Maria kommer bland annat att visa på exempel hur man kan göra logistiken mer hållbar, både miljömässigt och socialt.
ARRANGÖRER
Lunchklubben i Linköping arrangeras i samverkan mellan Linköpings universitet, Science Park Mjärdevi och Region Östergötland.
OM LUNCHKLUBBEN
Ett nätverk för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter och en välsmakande lunch. Läs mer på lunchklubben.nu