Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Growth Circle – Kapitalanskaffning

  • 4 April - 4 June

Vi vänder oss till företag med tillväxtpotential och med en vilja att växa,
men som nu behöver se över affärsmodellen och strategin för att hantera denna
turbulenta tid. Fungerar den gamla affärsmodellen? Vilket kapital kan jag få tag i
för att övervintra och rusta för tiden efter stormen?
Denna growth circle blir ett forum där du får kunskap och konkreta verktyg. Du får ta del av andras erfarenheter och idéer, får stöd i hur just ni kan gå tillväga och vilka beslut ni behöver fatta samt vad ni behöver ta ställning till kopplat till framtida behov av kapital för tillväxt.
Träffarna innehåller kunskapsinput, diskussioner, panelsamtal med experter från näringslivet och erfarenhetsutbyte. Som deltagande företag erbjuds ni enskild intervju inför start för att fånga in ert nuläge och era behov kopplat till programmets teman.

Lena Lyckenvik kommer att processleda träffarna. Lena har stor operativ erfarenhet från såväl startup-bolag, småbolag som koncernledningsfrågor i börsföretag. Hon har hanterat utmaningar inom områden som ledarskap, ägarfrågor, finansiering, försäljning, kommersialisering och övergripande strategiska frågor. Hon har själv erfarenhet av att driva tillväxtbolag när en finansiell kris slår till.

 

Varmt välkomna till denna tillväxtorienterade growth circle.


Datum:

4 juni, 25 aug, 28 sept, 3 nov,
4 dec 2020, 25 jan 2021
Kl 9-12

Plats: Genomförs digitalt och på
plats fysiskt i Linköping
(lokal meddelas senare)

Anmäl ditt intresse här:
www.vretakluster.se

1. INTRODUKTION
• Tillväxt i en föränderlig värld
• Påverkan av omvärldsfaktorer
• Ägarfrågor – owner & investment readiness

2.KAPITALANSKAFFNINGSPROCESSEN
• Hur går det till att ta in kapital
• Egen bedömning på sin ”readiness”

3.CASE
• Företag berättar om sina resor.
• Diskussion och frågor

4.STYRELSE
• Att ha ett aktivt styrelsearbete
• Att vara ägare
• Vad innebär det att ha nya ägare
• Ny styrelse

5.PANELSAMTAL
• Panelsamtal med bl a investerare,
bank, Almi, entreprenörer, företag
med erfarenhet av crowdfunding

6.SUMMERING OCH AVSLUT
• Reflektioner och lärdomar
• Nästa steg för ert företag