Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Exjobbsmässan 2018

 • 17 October, 00:00

In Swedish below

The perfect opportunity to network with students and present possible master thesis. The fair is a joint venture between Science Park Mjärdevi and LinTek. Exjobbsmässan is the ideal event for companies and students to meet. During the afternoon, Creactive is filled with curious students and inspiring companies from Science Park Mjärdevi. Get to know some of the most exciting companies in the park; both startups and well-established companies with world-leading products.

Students who wish to visit the fair do not need to register in advance.

Warm welcome!

Exhibitor Information

Exhibitor packages:

 • one table
 • space for one roll-up
 • access to both electricity and wifi

All exhibitors must be able to offer at least one thesis.

Cost: 3,000kr

Do you want to exhibit? Contact Lena Miranda: lena.miranda@mjardevi.se

Exhibitor information for startups

We will also have an free area for startups.

Startup package

 • one table
 • space for one roll-up
 • access to both electricity and wifi

All startups must be able to offer at least one job.

Do you want to exhibit? Contact Lena Miranda: lena.miranda@mjardevi.se

Exjobbsmässan 2018

Det perfekta tillfället att nätverka med studenter och presentera exjobbsarbeten. Mässan är ett sammarbete mellan Science Park Mjärdevi och LinTek. Exjobbsmässan är det perfekta tillfället för företag och studenter att träffas. Under en eftermiddag fylls Creactive av nyfikna studenter och spännande företag från Science Park Mjärdevi. Lär känna några av de mest intressanta bolagen i parken; både startups och stora väletablerade bolag med världsledande produkter.

Studenter som vill besöka mässan behöver inte föranmäla sig.

Varmt välkommna!

Utställarinformation

Utställare får:

 • ett ståbord
 • plats för en rollup
 • tillgång el och wifi.

Alla utställare måste kunna erbjuda minst ett exjobb.

Kostnad: 3 000kr

Vill du ställa ut? Kontakta Lena Miranda: lena.miranda@mjardevi.se

Utställarinformation för startups

Vi kommer även att ha en utställardel för startupföretag på plan 2.

Startups får

 • ett ståbord
 • plats för en rollup
 • tillgång till både el och wifi

Alla startups måste kunna erbjuda minst ett exjobb.

Vill du ställa ut? Kontakta Lena Miranda: lena.miranda@mjardevi.se