Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

E-day 2024 – kommer resurserna att räcka till i omställningen?

  • 29 May, 08:30-16:00
  • Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7.
Sign up is closed

Vi står inför en epokgörande omställningsresa där behovet av elektricitet förväntas fördubblas till 2035. Samtidigt står vi inför en tid där biobaserade resurser tar över rollen från fossila bränslen och där kompetensbristen hotar att bli en flaskhals för både privata och offentliga sektorer. Frågan är: kommer våra resurser räcka till för denna omsvängning?

EDAY 2024 bjuder in dig till en djupdykning i denna frågeställning och utforskar de potentiella målkonflikter som kan uppstå när resurserna måste möta många olika behov.

Huvudtalare:

Gunnar Wetterberg, författare, samhällsdebattör och känd som vinnare av det populära programmet ”På spåret” (tillsammans med Parisa Amiri), presenterar under rubriken ”Med Oxenstierna och Polhem mot framtiden: Historiska lärdomar för omställningen”. Wetterberg är känd för sin insiktsfulla analys av samhällsutmaningar och hans arbete belyser viktiga lärdomar från historien som kan vägleda oss genom dagens utmaningar.

Brita Hermelin, forskare vid Linköpings universitet, delar med sig av insikter från sin forskning ”Omställning på riktigt – Att attrahera och mobilisera för industri-etableringar: Lärdomar från Skellefteå”. Hermelins forskning inom det här området riktar uppmärksamheten mot hur den globala omställningen sker genom lokala etableringar. Det innebär att kommunernas strategier och kapaciteter blir avgörande för att globala mål för grön omställning ska kunna uppnås.

Moderator Rebecka Hovenberg från 2050 Consulting kommer att guida oss genom diskussionerna och säkerställa att varje perspektiv får sin rättmätiga plats.