Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Digitala Revolutioner: Linköpings nya superdator

  • 21 November, 00:00

Östergötland har en lång historia av att ligga i framkant när det gäller datorutveckling och just nu håller Nordens kraftfullaste dator, Tetralith, på att byggas ihop på Nationellt Superdatorcentrum, NSC, vid Linköpings universitet. Superdatorns maximala prestanda uppskattas ligga på drygt fyra petaflops, det vill säga lite mer än 4 000 000 000 000 000 flyttalsoperationer per sekund! Niclas Andersson som är teknisk chef på NSC kommer berätta om den nya datorn, superdatorcentrum och vilka spännande möjligheter som öppnas upp genom denna fascinerande maskin.

Vid tillfället för föreläsningen kommer finnas möjlighet att anmäla intresse för att åka och besöka den nya superdatorn som beräknas stå klar i slutet av november. Dessutom bjuds på fika så länge lagret räcker.

Digitala revolutioner arrangeras av Datamuseet, Dataföreningen Östra kretsen och Mjärdevi Science Park