Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Digitala Revolutioner: Artificiell intelligens i vår tid

  • 19 December, 00:00

Självkörande bilar, intelligenta robotar och datorer som kan lära sig besegra mästarna i Go – nyss var det science fiction-fantasier, nu förändras vår vardag och våra förväntningar på tekniken. Nya frågor föds, kan maskinerna bli medvetna om sig själva? Kan de på sikt bli en fara för oss? I det här föredraget presenteras hur läget ser ut idag, pågående forskning, och vart utvecklingen är på väg.

Till vår sista föreläsning för året får vi besök av docent Fredrik Heintz som är lektor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system och han är också aktiv i utbildningsfrågor kopplat till införandet av programmering i grundskolan samt utbildning och fortbildning inom AI, bland annat som ordförande i Svenska AI-sällskapet och föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).

Vi bjuder på fika så länge lagret räcker!

Digitala revolutioner arrangeras av Datamuseet, Dataföreningen Östra kretsen och Mjärdevi Science Park