Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Dialogmöte – Var med och påverka näringslivsutvecklingen

  • 27 August, 00:00
  • Stadshuset eller digitalt
Sign up is closed

Den 27 augusti är du som företagare välkommen att träffa politiker och tjänstepersoner från Linköpings kommun för att lyfta fram dina synpunkter kring näringslivets behov efter coronakrisen.

Bland annat deltar:

  • Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande.
  • Louise Felldin, näringslivsdirektör.
  • Leif Lindberg, samhällsbyggnadsdirektör.

Större delen av mötet har fokus på dialog och diskussion i mindre grupper, och du kommer få ta del av diskussionspunkterna på förhand.

Näringsliv och tillväxt ger en nulägesbeskrivning av läget i näringslivet inför hösten. Företagsstödjande organisationer, bland annat Almi, kommer presentera nyheter kring utvecklingspaket för företagare.

Det kommer finnas möjlighet att delta både fysiskt och digitalt. De fysiska platserna är begränsade och anpassas för att möta Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deltar du digitalt så har du samma möjligheter till dialog i grupp och att föra fram dina synpunkter.

Kaffe och smörgås serveras från klockan 07:30 för de som är på plats.

Mer information kommer, men du kan redan nu anmäla dig. Var med och påverka näringslivsutvecklingen i Linköping!

Information och anmälan

Arrangör: Linköpings kommun.
Datum: 27 augusti, klockan 08:00 – 09:30. Kaffe och smörgås från klockan 07:30 för de som är på plats.
Anmälan: Anmäl dig senast 17 augusti via anmälningsformuläret. Observera att antalet fysiska platser är begränsat.