External

Cyberhygien NY lagstiftning – Därför är Cybersäkerhet en styrelsefråga!

  • 4 June, 11:30-13:00
  • Östsvenska Handelskammaren, Norrköping
Sign up

Ny lagstiftning träder ikraft 1 januari 2025!
Nya lagkrav förtydligar att informations- och cybersäkerhet är en verksamhetsledningsfråga och betonar styrelsens ansvar. Med det spända säkerhetspolitiska läget som bakgrund ser vi också att ekonomisk brottslighet flyttar med våra tillgångar till den digitala sfären.

Vad är nytt?
Vad innebär det för dig i styrelserummet?
Vad innebär utökat personligt ansvar?

Cyberincidenter inträffar varje dag och det är bara en tidsfråga innan du drabbas – oavsett bransch och företagsstorlek – och då handlar allt om hur förberedd du är på att hantera situationen. Ofta är det lättare att komma åt välpreppade storföretag genom att angripa deras leverantörer. Som med vilken kris som helst så är den förberedde mer resilient och det är i många avseenden en ledningsfråga där medarbetare står i fokus.

Du får med dig tips och exempel som du direkt kan använda.

Talare:

  • Linköping Science Park – Joanna Sjölander, Klusterledare, Cyberly
  • UCS – Henrik Krohn, VD på UCS Cyber Security
  • Länsförsäkringar Östgöta – John Valgren, Informationssäkerhetsstrateg

Eventarrangören bjuder på enkla wraps och kaffe. Eventuell allergi noteras i rutan “övrigt” på anmälningssidan.

Anmäl dig här.