Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Breakfast with the Industry Forum and Kickoff of the Infrastructure Initiatives at LiU

  • 25 January, 08:15-09:00
  • Visionen Arena, Building B, Entrance 25, Campus Valla, Linköping University
Sign up is closed

Short presentation of ELLIIT (E. G. Larsson with ELLIIT recruited faculty)

Presentation of the four Infrastructure Initiatives at Linköping University (E. Frisk, F. Heintz, I. Hotz, and D. Axehill)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ELLIIT är ett av två strategiska forskningsområden inom IT och mobil kommunikation som regeringen inrättade 2010, och har fyra parter: Linköpings universitet, Lunds universitet, Blekinge tekniska högskola och Högskolan i Halmstad, med Linköpings universitet som koordinator. ELLIIT har en budget på 108 Mkr per år — medel som används för att finansiera doktorandprojekt, nyrekryteringar av forskare, och uppbyggnad av forskningsinfrastruktur på de fyra lärosätena.

Som ett led i att utveckla ELLIIT:s kontakter med näringslivet så arbetar vi med att forma ett industriforum. Industriforumet kommer bli en informell sammanslutning, öppen för alla inom det svenska näringslivet som är intresserade av vår verksamhet. Den första planerade aktiviteten blir ett frukostmöte den 25e januari (start: kl. 8.15) i Linköping, där vi kommer berätta kort om ELLIIT, möjligheterna för er att samverka med oss, och även demonstrera fyra nya infrastruktursatsningar som gjorts inom ELLIIT på LiU: Autonoma-systemlabbet, Visionen 2.0, AIOps, och Visualization support. Detaljer kring dessa HÄR. Det kommer efter frukosten att finnas möjlighet att träffa våra ELLIIT Recruited Faculty, och andra ur ELLIIT-miljön, för att identifiera möjliga samarbeten.