Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Break – Innovationsmiljöernas talangjaktsguide

  • 21 March, 00:00

Nätverket Break vänder sig till dig som är föräldraledig och här är du och dina barn lika välkomna.

Innovationsmiljöernas talangjaktsguide

Under hösten har Science Park Mjärdevi utvecklat en talangjaktsguide i samverkan mellan fem av regionens innovationsmiljöer; Vreta Kluster, East Sweden Game, Norrköpings Science Park, Visual Sweden och Science Park Mjärdevi samt Region Östergötland. Talangförsörjning är alltjämt företagens mest kritiska utmaning, och här försöker vi utveckla våra förmågor – och öka attraktionen för vår region.

I guiden så tittar vi närmare på två talangtyper: Familjeprioriteraren och Livsnjutaren.

Familjeprioriteraren:
– Gör sina val utifrån familjens bästa. Närhet, smidighet och trygghet står i fokus.
– Vill ha ett spännande jobb, men också tid till aktiviteter med familjen. Tycker att det är viktigt med flexibla arbetstider.
– Värdesätter platser som kan erbjuda en bra uppväxtmiljö för barnen. Om detdessutom går att kombinera med en givande karriär för båda föräldrarna, är familjeprioriteraren frälst.

Känner du igen dig?

På den här träffen kommer vi gå igenom guiden och vill gärna få er input på hur vi kan arbeta mot målgruppen ni tillhör! Vi kommer även göra en överflygning av de olika innovationsmiljöerna som finns i regionen.

Mer information om Break hittar du här