Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Avtackning av Landshövding Elisabeth Nilsson

  • 15 August, 00:00
Elisabeth Nilsson

Elisabeth Nilsson

NU RIKTAR VI ETT STORT TACK TILL LANDSHÖVDING ELISABETH NILSSON!

Vår Landshövding sedan 2010, Elisabeth Nilsson, avslutar den sista augusti sitt uppdrag. Som Landshövding har Elisabeth Nilsson alltid framhållit industrin och näringslivet, och hennes unika förmåga att knyta kontakter mellan människor har bland annat lett till många besök från när och fjärran, där vi fått möjligheten att lyfta fram våra bolag och visa upp vår Science Park. Ny teknik och hållbarhet är två frågor som legat Landshövdingen varmt om hjärtat och hon har på ett fantastiskt sätt lyft vår innovationsförmåga och vårt län på kartan.

Vi vill passa på att tacka Landshövdingen för det arbete hon genomfört under de senaste åtta åren, och bjuder därför in till en öppen avtackning den 15/8 på Creactive.

Vi bjuder på en enklare lunch till de första 100 personerna som anmäler sig