Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Anställa från utlandet – så lyckas du!

  • 3 September, 00:00

Den 3 september kommer Almega till Mjärdevi Science Park i Linköping.

Vi erbjuder två spännande eftermiddagstimmar, där ni förutom värdefull kunskap om arbetstillstånd, även får en kort presentation av allt vad Almega kan göra för er. Mingla, nätverka och träffa samtidigt några av Almegas arbetsrättsexperter och Finfas försäkringsexperter.
Anställa från utlandet – så lyckas du!
Arbetsgivare som vill anställa från utlandet riskerar att hamna i många fallgropar. Samtidigt är kompetensbristen bland tjänsteföretagen i Sverige stor och regelverket krångligt. Nu hjälper vi på Almega våra medlemsföretag med snabbhantering av arbetstillstånd – kostnadsfritt och smärtfritt
  • Vad ska du göra?
  • Hur ska du göra?
  • Vilka försäkringar måste tecknas? – Skatteregler och sociala avgifter.
  • Hur jobbar Almega och Svenskt Näringsliv med att påverka regelverket för rekrytering av arbetskraft utanför EU (tredjelandsmedborgare) och vad menar vi behöver förändras
Välkommen!

Almega –  Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn.

Vi har medlemsföretag som Google, Sodexo, ISS, PWC och många fler.
Våra medlemsföretag verkar både i Sverige och globalt. Men den internationella konkurrensen är knivskarp. Då blir det allt viktigare att våra medlemsföretag kan få tag på rätt medarbetare med rätt kunskap. Det krävs också att arbetsmarknaden är flexibel för att de här företagen ska kunna verka, kunna anställa, kunna växa, kunna sälja och nå lönsamhet. Men framför allt för att tjänsteföretag ska kunna fortsätta vara den viktiga jobbmotor och tillväxtmotor i Sverige som den är idag.