Energiskörd för att driva luftförorerningssensorer

Examensarbete av Alexander Brunström, Sebastian Cobert och Jonas Östman, MÖLK Utbildningar.