Med kriminologisk forskning som grund har Henrik Andershed och hans kollegor byggt verksamheten Embrace Safety, ett företag som hjälper kommuner, polisen, bostadsföretag och andra organisationer att förebygga brott och främja trygghet. Sedan starten 2016 har företaget växt till sex medarbetare och man har nu avtal med 45 kommuner. Göteborgs stad är den senaste i raden.

Läs hela artikeln på Swedish Scaleups hemsida här!