Linköping, Sweden, 15 januari, 2019 – SUSE, ledande inom öppna källkodsbaserade lösningar och ELITS, ledande på den svenska marknaden inom IT-drift och infrastrukturlösningar för företag med särskilt skyddsvärd data, inleder nu ett nytt samarbete för att både växa tillsammans på den svenska marknaden och sedan ut i Europa.

– ELITS har precis som vi en lång tradition av expertis inom Linux-baserad infrastruktur i komplexa miljöer och har precis som vi också tagit en ledande roll när det gäller att vägleda företag till rätt molnlösningar, säger Daniel Byström, Partner Executive på SUSE.

’’I vårt samarbete kommer vi stå för branschledande lösningar byggda på öppen källkod och ELITS för branschledande vägledning och expertis inom utveckling, implementation och drift på företagen.’’

Trygg data i molnet

ELITS, har länge haft en ledande roll inom IT-drift och infrastrukturlösningar för stora företag med komplexa miljöer och företaget har lagt särskild tonvikt på att ta fram branschledande lösningar för att skydda organisationernas data.

– Många av våra kunder verkar på en global marknad med stenhård konkurrens som kräver att deras data skyddas på bästa möjliga sätt, säger Börje Berg, Head of Sales på ELITS.

’’När vi nu håller vi på att utveckla nya sätt att skydda data i molnet är det ett perfekt tillfälle att arbeta tätare tillsammans med experterna på SUSE!’’

Vågar utmana

Samarbetet mellan SUSE och ELITS ska göra det enklare för svenska företag att skaffa säkra molnlösningar som passar just deras behov och skydda sin data på ett långsiktigt hållbart sätt. De båda företagen har kompetens i olika världsdelar som kommer arbeta tätt tillsammans för att utveckla det gemensamma erbjudandet. Målet är också att samarbetet ska stötta kunder med verksamhet även utanför Sveriges gränser.

– Även om vi ursprungligen kommer från olika håll så tänker vi på ELITS och SUSE lika på många plan, där vi båda är kundtillvända och långsiktiga i allt vi gör, säger Börje Berg på ELITS

’’Vår förmåga att utmana varandra och tänka annorlunda kommer leda till nya typer av lösningar som gynnar våra kunder.’’

– SUSE har haft en lång och stark närvaro i Sverige och vår framgång här är tätt kopplad till de lösningar vi skapat för svenska tillväxtföretag, säger Daniel Byström på SUSE.
’’Förutom att vi numera också är svenskägda så ger även vårt nya samarbete med ELITS goda möjligheter att bli ännu starkare lokalt’’.

För mer information, kontakta

Roger Haraldsson, informationsansvarig. Telefon 010-20 99 443, roger.haraldsson@ELITS.com.

Om ELITS
ELITS är en lokal leverantör, med global leveransförmåga, av IT-drift och infrastrukturlösningar. Genom vår närvaro i Europa, Nordamerika och Asien erbjuder vi effektiv service och support dygnet runt, alla dagar på året. Med starkt kundfokus, lyhördhet och handlingskraftiga medarbetare skiljer vi oss från de internationella IT-jättarna. ELITS är – och levererar – Another kind of IT.

https://www.elits.se

 [Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari kl. 11.00.]

 

Photo: https://burst.shopify.com/@matthew_henry. Licensed under Creative common.