Många små och medelstora företag inom i Östergötland saknar idag rätt och tillräcklig kompetens för att fullt ut kunna möta den snabba teknologiska utvecklingen när det gäller smart och säker digitalisering. Sverige är ett av världens bästa länder att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter samtidigt så har vi halkat efter när det gäller förmågan att göra det på ett säkert sätt. Små och Medelstora företag har samma utmaningar som stora företag skillnaden är att de ofta saknar de kompetenser och resurser som krävs. Det riskerar att försämra deras möjligheter att växa. Med finansiering från flera EU projekt vill vi nu adressera frågan och genomföra en rad olika insatser inom området Säker Digitalisering. Vi söker nu någon som ska leda ett flertal projekt inom området.

Läs hela platsannonsen här.