Digitalisering skapar nya möjligheter för alla, tyvärr finns en baksida som efterfrågar det säkra och robusta. Flera attacker har haft stor påverkan på vårt samhälle och händelserna har blivit ett hett samtalsämne hos många, med attacken mot Coop som kanske det mest kända exemplet.

Cybersäkerhet har vuxit till att idag vara ett av företagens och myndigheternas största utmaningar. 

– I takt med att verksamhet digitaliseras så uppstår nya hot och risker. Det är en komplex bild där kriminella, hackergrupper och fientliga stater angriper system för att uppnå sina syften. Det kan vara att störa en verksamhet, att tillskansa sig ny information eller att ägna sig åt utpressning. konstaterar Daniel Kullgard, ansvarig för kärnprocessen Öppen innovation och transformation vid Linköping Science Park. Det här pågår också hela tiden, något som fler och fler börjar inse.

Den ökade och mer komplexa hotbilden sätter stor press på bolag i alla sektorer. Linköping Science Park möter detta med kunskap om Säker Digitalisering, i år stod det klart att medlen beviljats via EU-fonden React för att etablera en regional cybersäkerhetsnod. Men arbetet är i sig inte nytt för Linköping Science Park som tidigt såg behovet att stötta regionens företag med uppdaterad information. Parken har tagit fram utbildningsmaterial och kurser för att skapa både allmän kunskap och specialiserade lösningar riktade mot utvalda branscher. 

Det naturligt starka samarbetet med universitetet, olika experter och storbolag gör att informationen alltid kan hålla en mycket hög nivå. 

– Ett motståndskraftigt samhälle betyder att vi alla måste bli lite bättre och lite mer medvetna, och att göra det till en självklar del i vårt normala förfarande online. Så fort du befinner dig på internet exponeras du för olika risker samtidigt måste du finnas online för att kunna dra nytta av alla möjligheter det ger, säger Daniel.

Cybersäkerhetscentrum kommer att drivas som ett Community med Magnus Lundqvist i spetsen. Redan under våren 2022 har olika insatser knoppat fram och snart kommer synligheten i regionen att spira med full kraft. Cybersäkerhetscentrum har tagit sin naturliga plats som mittpunkt i Linköpings omfattande nätverk, en nod som stärker utvecklingen och kopplar ihop en rad olika aktörer. Ett regionalt centrum är ett första steg, och samarbeten med nationella och internationella aktörer är redan inlett. Framtidens schema är redan fyllt av aktiviteter och event, Cybersäkerhetscentrum har bara börjat sin spännande resa. 

Denna nyhet är ett utdrag ur Linköping Science Parks verksamhetsberättelse 2021.