Tack till alla er som deltog på nätverksträff med Cyberly i torsdags! Nedan följer en sammanfattning och länkar till några av våra highlights.

Dagens tema var Upskill – Reskill – Om att hitta och bygga kompetens. Nytillträdda community manager Joanna Sjölander inledde mötet med att berätta om arbetet hon gör just nu med att lägga en strategi och tydliggöra hur klustret ska arbeta.

Därefter talade Fredrik Carlén från Forefront om hur vi kan lära oss av historien för att förstå nutiden och de problem med kompetensrekrytering  vi står inför idag. Han tog avstamp i generation Baby Boomers och vad som kännetecknar dem för att landa i Alpha, generationen som är födda 2010 och framåt och som kommer jobba i en tekniskt komplex värld med yrken som ännu inte finns.

Relationsbyggandet mellan människor har förändrats drastiskt över tid vilket också kräver ett annat ledarskap än tidigare. Gamla bolag måste förhålla sig till nya företag och tjänster som tex lärandeplattformar med AI. Fredrik tryckte också på hur också viktigt det är med mentorskap och lärande av varandra på en arbetsplats. Att ha en strategi, kontinuerligt bygga kompetens över generationer och att kartlägga och nyttja sina resurser för att bygga starkare och snabbare team = upskill.

Reskill, däremot, är insatser för att skola/omskola för att bygga förmåga in i en ny roll. Han jämförde skämtsamt med att köpa ett hus med renoveringsbehov. Ta in den talang som har rätt förutsättningar och bygg sedan på efter hur behovet ser ut. Men då är det också viktigt för företagen att förstå vad man söker och varför.

Sedan kom Hela Galvis, projektledare för Linköping Science Parks Vinnovafinansierade nationella projekt Switch to Swedenoch berättade om hur det kan hjälpa företag att hitta internationell talang som redan finns i Sverige – innan de lämnar oss för att börja arbeta eller forska någon annanstans. Med hjälp av AI matchas internationella talanger med företag för att hitta kompetens som kanske inte ens går att finna någon annanstans.

Slutligen berättade Lars-Erik Mohsen från Academic Work kort om AW Academy och om deras tidseffektiva och kvalitativa intensivutbildningar som ett svar på kompetensbristen inom tech och cybersäkerhet. På 12 veckor kan man, med rätt motivation, få en helt ny karriär.

Träffen avslutades med förhandsinformation om de resterande tre träffarna denna vår:

Missa inget – anmäl dig till träffarna redan idag och sprid länken till vårt nyhetsbrev för att fler ska lära sig om digital säkerhet.

Tillsammans bidrar vi till ett mer robust samhälle!