Cyberly nätverksträff med FOI

20 April, 10:00-12:00

Goto 10, Teknikringen 7, Linköping

Sign up

FOI om urval av cybersoldater och lärdomar från Ukraina

Vi följer upp vår träff med Försvarsmakten om de nya Cyberförbanden med att   Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)  berättar om hur de testar och rekryterar värnpliktiga cybersoldater och cyberofficerare, samt vad man drar för lärdomar av kriget i Ukraina för framtida forskning.

Tack vare sin spetskompetens inom cyberområdet och goda kunskaper inom beteendevetenskap och psykologi, har FOI kunnat utforma en urvalsprocess som står sig mycket bra internationellt. Testerna som är utformade av FOI, mäter bland annat kognitiv förmåga, logiskt tänkande och datakunskaper. Om detta berättar Patrik Lif, Forskare, FOI.

FOI forskar också om bland annat cyberkrig och staters cyberaktiviteter i skymningslägen. Vilka erfarenheter kan svenska företag dra av historiska och pågående cyberkonflikter i vår omvärld? Om detta berättar David Lindahl: Forskare, FOI.

Sprid gärna inbjudan till ditt nätverk av kollegor och leverantörer – ett konkurrenskraftigt näringsliv bygger vi tillsammans!

Cyberly bjuder på förmiddagsfika.