På kort tid har Covid19s spridning tvingat oss alla att ställa om vår dagliga verksamhet och löpande omvärdera inplanerade aktiviteter och satsningar. Att det även kommer en inbromsning efter en lång period av högkonjunktur och oroande utveckling av oljepriset gör det inte enklare. För de som har genomlevt en lågkonjunktur eller två, vet att det är många och svåra utmaningar att hantera längst med vägen. Där vissa åtgärder är enklare att identifiera och åtgärda än andra.

Vi får heller inte glömma att även i de mest utmanande tiderna finns det möjligheter, som får vi identifiera längs vägen med gemensamma krafter.

Vi på Linköping Science Park har under den senaste tiden lagt mycket tid på att ringa runt och prata med företagsledare i Linköping och regionen. Där responsen har varit sådan att många sitter ensamma i en tuff situation där det krävs mängder med operativa beslut, ofta under hård press av oroliga medarbetare, kunder och en förvirrad omgivning.

Erfarna företagsledarna
Vi hör också bland de erfarna företagsledarna hur viktigt det är att ta fram beredskapsplaner och vidta nödvändiga åtgärder snabbt.  Inkomsterna sjunker alltid snabbare än utgifterna i nedgångar, det är endast genom att agera snabbt som man kan parera och bibehålla lönsamheten.
Genom att bedöma kundernas förändrade beteenden och ha någon form av beredskap för kommande förändringar, minskar man risken för att bli överraskade när förändringen kommer. Försök även att se över investeringsplaner och anpassa verksamheten efter en mer långsam tillväxt.

Viktigast av allt

  • Ta fram det ledarskap som ditt team behöver under denna svåra situation och försök stå stabil när det blåser.
  • Försök att bekräfta medarbetarnas oro utan att underblåsa den.
  • När läger är rätt- försök kraftsamla teamet kring att fokusera på möjligheterna och på tiden efter Covid-19, även om det känns långt borta och svårt just nu.

Att kunna tänka om och anpassa verksamheten efter förändrade omständigheter kommer att vara en av de egenskaper som gör att ert företag är rätt rustade när det vänder.

Linköping Science Park bistår företag och offentliga aktörer att framtidssäkra verksamheter
Under denna turbulenta period som vi har framför oss vill vi bistå företag och offentliga aktörer genom att arbeta aktivt med att anpassa vårt erbjudande till nya förutsättningar, allt för att ni ska få det mest lämpliga stödet.

Har du tankar eller idéer om hur vi kan vara till nytta, tveka inte att höra av dig till oss. Vi nås på följande telefon och mail:  https://linkopingsciencepark.se/employees/

Statliga stöd för att stötta företagen under Corona-krisen

Karensdagen slopas, en företagsakut inrättas, uppskjuten skatt och arbetsgivaravgift för företag och reform kring korttidsarbete är beslut som tagits under våren. Regeringen har även tillsatt en samordnare med anledning av coronavirusets effekter på näringslivet. Anders Ferbe ska inom ramen för uppdraget som samordnare samverka med arbetsmarknadernas parter och näringslivet i syfte att underlätta dialog mellan dem. Samordnaren ska även samverka med Tillväxtverket inom ramen för myndighetens uppdrag att bistå regioner med insatser som stärker deras arbete vid varsel och omställning i näringslivet. Dessutom har regeringen presenterat mer resurser till Almi Företagspartner, ökade låneramar för Svensk Exportkredit samt ökade kreditgarantier för Exportkreditnämnden som också gör det enklare för svenska företag, särskilt små och medelstora, att finansiera sig.


Finansinspektionen och Riksbanken

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljoner kronor till företagen via bankerna för att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. Lånen som ges till bankerna har en rörlig ränta på noll, i linje med reporäntan, och löper under 2 år.

Finansinspektionen har beslutat att sänka kapitalbuffertkravet för bankerna från 2,5 procent ner till 0. Det innebär att ett utrymme på uppemot 900 miljarder kronor öppnas upp för bankerna som de kan låna ut. Åtgärden görs för att se till att kreditförsörjningen fungerar och ska underlätta för företag och hushåll att upprätthålla produktion, konsumtion och investeringar.

ALMI

Almi har en viktig roll när konjunkturen är osäker. Tittar vi tillbaka på finanskrisen 2008 så klev ALMI fram och ökade sin utlåning drastiskt och gick in i ännu fler bolag med kapital. Almi finns på 40 kontor runt i landet och alla har nära kontakt med det lokala näringslivet. ALMI kommer att fortsätta sin utlåning och förhoppningsvis öka den successivt. Det är inte helt osannolikt att extra pengar kan allokeras till ALMI för att ge krislån. Om vissa branscher drabbas kan särskilda program för dem skapas. Håll koll på ALMIs hemsida.

ALMI har fått ett tillskott på 125 miljarder för ett nytt SME-program. ALMI planerar att resursförstärka på kreditsidan. Från Science parks och inkubatorer har vi erbjudit vår hjälp i att screena och verifiera bolag.

Vinnova

Innovationsmyndigheten Vinnova har en utlysning med anledning av krisen.

Företagsfrämjande organisationer

Östsvenska Handelskammaren:

Östsvenska handelskammaren är regionens största affärsnätverk med ca 900 medlemmar. Handelskammaren jobbar aktivt med corona-frågan tillsammans med övriga handelskammare i Sverige. Förra veckan genomfördes en undersökning bland de östgötska företagen om hur corona påverkat deras verksamheter.

Företagarna

Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar. På företagarna jobbas det aktivt med corona-frågan, och har ställt samman en lista på åtgärder som de vill att regeringen ska genomföra för att stötta företagen.

Svenskt Näringsliv

Företräder 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Svenskt Näringsliv jobbar för att stötta företagen under corona-situationen.

Välkommet krispaket

 

 

Enkäter, utlysningar och upprop

  • Tillväxtverket följer utvecklingen hos startup-bolagen genom löpande enkätutvärderingar, på följande länk kunde man svara på en enkät, som vi spred bland våra bolag. Resultatet kommer snart att publiceras på Startupsweden.com.
  • Entreprenörskapsforum har öppnat en utlysning om goda idéer för ekonomisk återhämtning efter Covid-19. Följ länken.
  • Norrsken och DI gör gemensam sak och efterlyser idéer som kan dämpa effekterna av Corona. Miljonbelopp finns att söka. Följ länken.
  • Vinnova hade en utlysning om medicinska innovationer för att stoppa Corona-virusets spridning. På följande länk kunde man söka finansiering för sitt projekt till och med 31/3 2020. Uppskattat beslutsdatum är 15/5 2020.

Näringsliv och tillväxt Linköping
Näringsliv och tillväxt har en telefonlinje för företag som har frågor som uppstår med anledning av den påverkan som Coronaviruset har på näringslivet.
013-20 61 00
Företagsservice


Videomöten, event, podcast och inspelade pitchar 

Under våren 2020 satte vi upp studio för videopitchar, podcast och distansmöten på creactive. För tillfället håller vi dock Creactive stängt. Studion är inte tillgänglig. 


Creactive

Linköping Science Park arrangerar en stor mängd event och mötet. I det nuvarande pandemiläget är Creactive dock stängt. 

Vi följer löpande utvecklingen och de rekommendationer som myndigheter ger. Våra rutiner och policys kan därför förändras över tid.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/