För åttonde året i rad går Code Summer Camp 2022 av stapeln. Vis av lärdomar från tidigare erfarenhet och pandemins begränsningar de senaste två åren, används nu ett hybridupplägg som kombinerar det bästa av två världar. 

Code Summer Camp väcker och fortsätter att göda ett intresse för teknik hos barn och ungdomar. Sedan 2021 projektleds lägret helt av samarbetspartnern Skill, ett rekryterings- och bemanningsföretag som ägs av ett antal industriföretag. Ägarna återinvesterar årligen en del av vinsten i satsningar för långsiktig kompetensförsörjning.

– Men framför allt är det en demokratisk handling, säger Anna Broeders, Community & Employer branding manager på Linköping Science Park och en av drivkrafterna bakom lägret. 

– Idag är nästan allt uppbyggt av kod och därför är det viktigt att förstå hur det fungerar och hur vi kan påverka det.

Eftersom lägret är så uppskattat att deltagare återkommer år efter år har projektgruppen kontinuerligt anpassat innehållet och lärdomarna har varit många.

– Kunskapen och förmågan hos de barn och ungdomar vi mött under åren har verkligen ställt krav på vår egen problemlösningsförmåga, skrattar Anna.

Genom crowdsourcing finansierar företag möjligheten att kunna erbjuda platser. Det är också på många av dessa företag som studiebesök eller live-event sker, vilket bygger en delaktighet i kursinnehållet. Här är projektgruppen noga i urvalet, för att kunna lyfta de bästa möjliga förebilderna för deltagarna med stor tonvikt på jämlikhet.

– Att vid en visning av Jas Gripen höra en deltagare spontant jubla, och sedan dra efter andan när de ser att det är en tjej som sitter bakom tangenterna – det är stort, säger Anna. 

– Jämlikhet är något som styr oss i vidareutvecklingen av lägret och vi försöker hela tiden överbrygga demografisk bakgrund. Under pandemiåren då lägren hölls helt digitalt, såg vi också deltagare som aldrig skulle deltagit vid ett fysiskt event på grund av geografisk plats eller social trygghet. Just därför har vi ett hybridupplägg under 2022. 

Linköpings Universitet möjliggör också fortsättningen för Code Summer Camp genom att varje år stå för en stor del av lönerna till de studenter som arbetar som coacher. Även här är den demografiska fördelningen jämn.

– Det stora personliga värdet med att ha varit med från början för mig är att få följa deltagare in i universitetslivet, berättar Anna. 

– Sommaren 2022 återvänder faktiskt en av våra första deltagare som coach.

Denna nyhet är ett utdrag ur Linköping Science Parks verksamhetsberättelse 2021.