Kan en student fungera som mentor för en företagsledare? Det tror Johanna Kästel och Anna Broeders på Linköping Science Park. Under hösten lanserar de ett pilotprojekt med omvänt mentorskap som ska gynna både studenter och företag i regionen.  

Det traditionella mentorskapet känner många till. Det går ut på att en senior chef eller företagsrepresentant, stöttar en mer junior person genom att dela med sig av kunskap, insikter och lärdomar. Nu vill Johanna Kästel och Anna Broeders på Linköping Science Park vända på rollerna i ett nytt projekt. Projektet förbereds under höstterminen och pilotgenomgången påbörjas under våren.

– Omvänt mentorskap är en beprövad metod som innebär att en nyanställd person blir mentor till någon i ledningsgruppen, för att utbilda personen om exempelvis digitalisering. Vi har skruvat på idén ytterligare. I vårt projekt kommer en företagsrepresentant och en student, som tidigare inte är insatt eller anställd på företaget i fråga, att matchas ihop, säger Johanna Kästel, studentmedarbetare på Linköping Science Park.

Johanna Kästel, Linköping Science Park
Johanna Kästel. Foto: Satu Kanape.

Pilotprojekt på uppdrag av Linköping kommun

Projektet är ett pilotprojekt som Linköping Science Park blivit tilldelade av Linköping kommun. Kommunen har tagit fram en strategi för ökad näringslivsutveckling, där ett av områdena syftar till att öka kännedomen om kommunen och dess näringsliv. Samtidigt ska projektet ge studenterna ett utvidgat nätverk och en fot in i näringslivet.

– Ur ett företagsperspektiv hoppas vi att företagsledare som är med i projektet får lära sig vad unga vill få ut av sitt arbete, något som är särskilt viktigt nu efter pandemin. För att rekrytera rätt kompetens behöver företag förstå vad unga talanger attraheras av i dag. Studenterna kan dessutom bidra med helt ny kunskap och den senaste forskningen, säger Anna Broeders, community & employer branding manager på Linköping Science Park.

Anna Broeders, Linköping Science Park
Anna Broeders. Foto: Oskar Omne.

Intresseområde styr matchningarna

Rekryteringen av företag och studenter till projektet startar i början av november, men projektet har redan fått positiv respons från flera kunskapsintensiva företag som Linköping Science Park har pratat med. Studenterna som ansöker om en plats i projektet matchas ihop med företagen genom deras gemensamma intresseområden.

Tanken är sedan att mentorskapet kommer att pågå under vårterminen och målet är att studenterna och företagsledarna ska träffas minst fem gånger under perioden.

– Vi är mitt i processen att utforma ramarna för projektet. Men vi vill inte detaljstyra allt, utan det kommer att bli upp till paren själva att styra deras samarbete. Vi tror att mycket kommer att handla om framtida företagskulturer, ledarskap, digitalisering och marknadsföring. Just nu arbetar vi fram en handbok som ska göra det enklare för paren att komma i gång med mentorskapet, säger Johanna Kästel.

Fem tips för liknande projekt

Genom benchmark med andra initiativ har Johanna och Anna samlat sina fem bästa tips till dig som är intresserad av att testa ett liknande projekt med omvänt mentorskap.

 1. Styr efter intresseområde
  Det är viktigt att låta studenten och företagaren själva styra mentorskapet efter gemensamma intresseområden. Det kommer göra det både roligare och bidra till ett större kunskapsutbyte.
 2. Skriv ett förväntansdokument
  Redan vid första träffen är det bra att göra upp om en gemensam förväntansbild över vad mentorskapet ska bidra till i slutändan. Detta bör göras tillsammans av alla medverkande parter och ska följas upp under tidens gång.
 3. Förklara fördelarna med ett nätverk
  Det är väldigt viktigt att förklara för studenterna hur betydelsefullt det är att bygga upp ett nätverk. Många studenter har ingen praktik under sina studieår och därmed väldigt lite kontakt med näringslivet. Här kan projekt som omvänt mentorskap spela en nyckelroll.
 4. Ta fram en handbok
  En handbok är ett praktiskt sätt för studenten och företagaren att använda som hjälpmedel under perioden. Den kan innehålla uppslag av olika arbetsområden, intressen eller utvecklingsmöjligheter.
 5. Boka in träffarna tidigt
  Det är mycket som kan komma emellan, både som student och företagare. Därför är det viktigt att boka in träffarna med god framförhållning, så att mentorsträffarna verkligen blir av.

 

8-30 november kan du ansöka om att vara eller få en mentor genom projektet Brilliant Mentors of the Future!