Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Brilliant Mentors of the Future

  • 8-30 November

This information is about the 2021 mentor program. Read about 2022 here.

It is finally time to apply to Brilliant Mentors of the Future- maybe you are one, maybe you need one? It is time to find out!

 

Scroll for english

Nu sjösätter Linköping Science Park och Linköpings Kommun ett helt nytt projekt för Reversed mentorship, där yngre talanger verkar som mentorer för mer erfarna yrkesverksamma. Vi söker nu både studenter och yrkesverksamma i ledningsposition som är intresserade av att ingå i vårens mentorsprogram!

  • Ansökningstiden för både studenter och yrkesverksamma är 8-30 november.
  • Du får svar på din ansökan och din eventuella matchning i december.
  • Mentorsprogrammet påbörjas med en gemensam kickoff den 26 januari och avslutas den 20 maj.
  • Programmet är öppet att söka för alla studenter och utbytesstudenter.

 

 

För studenter:

Reversed mentorship är ett koncept där yngre personer bidrar med nya perspektiv och nytänkande idéer till mer erfarna personer inom en organisation. I vårt pilotprojekt matchar vi företag med anknytning till Linköping Science Park med studenter vid Linköping universitet. Detta är en ypperlig chans för dig som student att knyta kontakter med näringslivet i Linköpingsregionen, bredda ditt nätverk och få värdefull erfarenhet, men även att påverka och göra skillnad i näringslivet. Du som student ingår samarbete med en företagsrepresentant, ni ses cirka fem gånger under vårterminen (utöver gemensam kickoff och avslutning) och diskuterar ämnen ni båda tycker är intressanta och som ni båda utvecklas och stärks utav. Detta är en chans för professionell och personlig utveckling för både företag och studenter.

Studenter ansöker här!

För företag:

Reversed mentorship är ett koncept där yngre personer bidrar med nya perspektiv och nytänkande idéer till mer erfarna personer inom en organisation. I vårt pilotprojekt matchar vi företag med anknytning till Linköping Science Park med studenter vid Linköping universitet. Du som företagsrepresentant i ledningsposition ingår samarbete med en student, ni ses cirka fem gånger under vårterminen (utöver gemensam kickoff och avslutning) och diskuterar ämnen ni båda tycker är intressanta och som ni båda utvecklas och stärks utav. Detta är en chans för professionell och personlig utveckling för både företag och studenter.

Företag/yrkesverksamma ansöker här!

 

In english

Linköping Science Park and Linköping Municipality are now launching a completely new project for Reversed mentorship, where younger talents act as mentors for more experienced professionals. We are now looking for both students and professionals who are interested in being part of this spring’s mentor program!

  • The application period for both students and professionals is 8-30 November.
  • You will receive an answer to your application, and (if you get selected) your match in December.
  • The mentoring program begins with a joint kickoff on January 26th and ends on May 20th.
  • The program is open to all students and exchange students.

 

For students:

Reversed mentorship is a concept where younger talents take the role as a mentor for a more senior and experienced person within an organisation. In our pilot project we are matching companies at Linköping Science Park with students at Linköping University. This is a great opportunity for you to expand your network within the region of Linköping, get important experience and make a difference for the business you are working with. You, as a student, engage in a collaboration with a company representative that you have been assigned as your mentee. You meet around five times during the spring semester of 2022 (not including the common kickoff and closure events) and discuss subjects that are relevant, interesting and developing for both of you. This is a chance for both professional and personal development for both company and student. Apply here!

For companies:

Reversed mentorship is a concept where younger talents take the role as a mentor for a more senior and experienced person within an organisation. In our pilot project we are matching professionals with a Management position at Linköping Science Park with students at Linköping University. You, as a company representative, engage in a collaboration with a student that you have been assigned as your mentor. You meet around five times during the spring semester of 2022 (not including the common kickoff and closure events) and discuss subjects that are relevant, interesting and developing for both of you. This is a chance for both professional and personal development for both company and student.  Apply here!