Erica Dahlberg, säljansvarig på Arboair

Arboair i Linköping hjälper skogsägare att driva ett mer lönsamt och hållbart skogsbruk. Genom att kombinera öppen data med drönarfoton, kan företagets analysverktyg ta fram detaljerad och mångfacetterad data. Med Arboairs hjälp vet skogsägare hur skogen mår och växer, om träd angripits av barkborre, vilka delar som behöver gallras eller avverkas, det aktuella värdet på skogen och mycket annat.
– En av våra kunder berättade att Arboair är som hans bankkonto, berättar Erica Dahlberg, säljansvarig på Arboair. När han blir nyfiken på vad skogen egentligen är värd, loggar han bara in hos oss.

Allt börjande 2019. De två vännerna Jacob Hjalmarsson och Markus Drugge läste entreprenörskap på Linköpings universitet och siktade på att dra igång en egen verksamhet. Deras ursprungliga idé var att kartlägga jordbruksmark, men en lantbrukare fick dem på andra – och visade det sig – bättre tankar. Åkrarna visste lantbrukaren det mesta om, det var där han spenderade det mesta av sin tid. Vad som hände med hans skog, hade han däremot dåligt grepp om. Idag, fyra år senare, kan Arboair erbjuda världens mest kompletta system för kartläggning av skog.
– Framför allt är det en kvalificerat beslutsstöd för dem som vill driva skogsbruk effektivt och hållbart. Vi kan verkligen tränga ner på djupet, säger Erica.

Alternativet till Arboair är i regel satellitbilder med betydligt lägre detaljrikedom eller det traditionella sättet – att ge sig ut i skogen och räkna träd med klave och relaskop.
– Tidigare har man accepterat en differens på 30% mellan uppskattningar och verkligt värde. Oavsett vilken annan metod man väljer, kan vi vara betydligt mer exakta, menar Erica. Vi kan ge hälsostatus till och med för enskilda träd.

Siktet har redan från början varit inställt på en internationell marknad. Även om skogar ser annorlunda ut på olika delar av jorden, är frågorna som skogsägarna behöver få besvarande likartade. Just nu befinner sig grundarna i Brasilien för att träffa presumtiva kunder.
– Det är förstås alltid en utmaning att ta sig in på nya marknader. Men tekniskt har vi stor hjälp av AI-teknologin. Med hjälp av så kallad syntetisk data kan vårt analysprogram lära sig hur variationer av nya trädarter ser ut. Dessutom kan vi med hjälp av syntetisk data simulera framtida scenarier, exempelvis vad som skulle hända om inte skogsägarna sätter in rätt åtgärder i tid.

Arboair är nya deltagare i Swedish Scaleups som Linköping Science Park driver i samarbete med en rad andra science parks och inkubatorer i Östra Mellansverige.
– Vi står i ett läge när vi vill växla upp vår verksamhet och tog kontakt Daniel Kullgard som är Business Innovation Manager på Linköping Science Park. Vi behöver satsa och ta in nytt kapital för att ta nästa steg. Vi är övertygade om att vi kan dra nytta av den kompetens och det kontaktnät som finns inom Swedish Scaleups. En stor fördel är den flexibilitet som finns. Vi går inte in i ett färdigt program, utan kan få stöttning med det som vi har allra störst behov av, säger Erica.